“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ Ћуганськоњ област≥ за с≥чень 2014 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ ≈кспорт ≤мпорт
тис.дол. —Ўј у % до с≥чн€ 2013р. у % до загального обс€гу тис.дол. —Ўј у % до с≥чн€ 2013р. у % до загального обс€гу
”сього 209051,0 72,7 100,0 114647,1 62,2 100,0
у тому числ≥            
I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€ Ц Ц Ц 96,2 7,4 0,1
03 риба i ракопод≥бн≥ Ц Ц Ц 20,0 1,7 0,0
05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€ Ц Ц Ц 76,2 55,3 0,1
             
II. ѕродукти рослинного походженн€ 3625,2 94,5 1,7 468,4 105,5 0,4
07 овочi, коренеплоди 36,3 305,5 0,0 Ц Ц Ц
08 њст≥внi плоди та горiхи Ц Ц Ц 303,9 398,1 0,3
09 кава, чай 7,0 Ц 0,0 Ц Ц Ц
10 зерновi культури Ц Ц Ц 153,8 Ц 0,1
11 продукц≥€ борошноЦмельноЦкруп'€ноњ промисловост≥ 827,2 96,6 0,4 10,6 98,7 0,0
12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин 2754,7 232,6 1,3 Ц Ц Ц
             
III.15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 172,6 23,9 0,1 8,0 Ц 0,0
             
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 960,8 48,0 0,5 164,0 25,2 0,1
16 продукти з м'€са, риби Ц Ц Ц 12,3 Ц 0,0
17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру 1,6 Ц 0,0 104,5 336,9 0,1
18 какао та продукти з нього 413,2 96,1 0,2 44,4 Ц 0,0
19 готов≥ продукти ≥з зерна 264,2 93,8 0,1 Ц Ц Ц
21 р≥знi харчовi продукти Ц Ц Ц 2,8 Ц 0,0
23 залишки ≥ вiдходи харчовоњ промисловост≥ 281,8 21,9 0,1 Ц Ц Ц
             
V. ћiнеральнi продукти 22297,3 92,9 10,7 60450,0 53,2 52,7
25 сiль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€ 2,3 Ц 0,0 Ц Ц Ц
26 руди, шлак ≥ зола Ц Ц Ц 15883,1 97,2 13,9
             
27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки 22295,1 92,9 10,7 44566,9 45,8 38,9
             
VI. ѕродукцi€ хiмiчноњ

та пов'€заних з нею галузей промисловостi

5681,8 9,4 2,7 6408,9 137,4 5,6
28 продукти неорганiчноњ хiм≥њ 800,8 3,8 0,4 1523,0 181,8 1,3
29 органiчнi х≥м≥чн≥

сполуки

2736,0 36,5 1,3 495,9 43,0 0,4
30 фармацевтична продукц≥€ 386,3 58,8 0,2 Ц Ц Ц
31 добрива 1694,8 5,8 0,8 441,5 110,9 0,4
32 екстракти дубильн≥ 52,6 28,9 0,0 385,9 110,0 0,3
33 ефiрнi ол≥њ, косметичн≥ препарати Ц Ц Ц 43,6 Ц 0,0
34 мило, поверхневоЦактивн≥ орган≥чн≥ речовини 11,2 48,8 0,0 133,7 108,3 0,1
35 бiлковi речовини Ц Ц Ц 99,0 66,7 0,1
36 порох ≥ вибуховi речовини Ц Ц Ц 420,9 Ц 0,4
38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€ Ц Ц Ц 2865,4 173,5 2,5
             
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 2285,3 55,5 1,1 3889,7 92,3 3,4
39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али 2139,3 55,8 1,0 3671,8 116,2 3,2
40 каучук, гума 146,0 51,0 0,1 217,9 20,6 0,2
             
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена 0,7 Ц 0,0 56,6 81,9 0,0
41 шкури Ц Ц Ц 56,6 82,3 0,0
42 вироби ≥з шк≥ри 0,7 Ц 0,0 Ц Ц Ц
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини Ц Ц Ц 2,3 2,2 0,0
44 деревина ≥ вироби з деревини Ц Ц Ц 2,3 2,2 0,0
X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 5823,2 81,0 2,8 3517,5 69,9 3,1
47 маса з деревини Ц Ц Ц 2713,7 68,3 2,4
48 папiр та картон 5814,0 81,0 2,8 803,8 76,5 0,7
49 друкована продукц≥€ 9,2 79,3 0,0 0,0 0,1 0,0
             
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 7047,9 93,3 3,4 3190,0 102,4 2,8
52 бавовна Ц Ц Ц 217,0 59,1 0,2
53 ≥ншi текстильн≥ волокна Ц Ц Ц 1,1 0,6 0,0
54 нитки синтетичн≥ або штучн≥ 2,0 3,6 0,0 341,6 347,6 0,3
55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельнi волокна Ц Ц Ц 54,3 38,7 0,0
56 вата 0,3 173,8 0,0 27,8 30,8 0,0
58 спецiальнi тканини 7,1 628,5 0,0 43,2 86,0 0,0
59 текстильнi матерiали 0,0 273,9 0,0 66,1 36,3 0,1
60 трикотажн≥ полотна 287,0 70,3 0,1 1202,0 161,7 1,0
61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥ 4811,0 88,0 2,3 634,5 84,2 0,6
62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥ 1937,1 120,1 0,9 582,1 116,0 0,5
63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби 3,3 800,0 0,0 20,2 223944,3 0,0
             
’II. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 9,7 127,5 0,0 217,1 592,3 0,2
64 взутт€ Ц Ц Ц 168,5 484,8 0,1
65 головн≥ убори 9,7 127,5 0,0 48,6 2553,0 0,0
             
XIII. ¬ироби з каменю, гiпсу, цементу 423,0 50,8 0,2 3042,3 108,4 2,7
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу 119,6 56,4 0,1 2078,7 114,9 1,8
69 керам≥чн≥ вироби 60,5 Ц 0,0 675,9 165,6 0,6
70 скло та вироби ≥з скла 242,8 39,1 0,1 287,8 48,9 0,3
             
’IV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 1,4 0,0 0,0 8,7 40,8 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 119050,6 98,7 56,9 13834,5 116,8 12,1
72 чорнi метали 109516,0 94,1 52,4 12019,0 124,7 10,5
73 вироби з чорних металiв 5532,3 213,5 2,6 1650,7 117,5 1,4
74 мiдь i вироби з нењ Ц Ц Ц 0,2 20,4 0,0
76 алюмiнiй i вироби з нього 3924,4 266,8 1,9 26,2 29,6 0,0
82 ≥нструменти, ножов≥ вироби 59,6 42148,9 0,0 110,8 66,3 0,1
83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв 18,4 13,6 0,0 27,6 48,1 0,0
             
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електроЦтехн≥чне обладнанн€ 7110,5 91,8 3,4 16470,3 49,2 14,4
84 реактори €дерн≥, котли, машини 5714,2 95,6 2,7 7500,7 36,8 6,5