“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ Ћуганськоњ област≥ у с≥чн≥Цлютому 2021 року1

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

 

у % до с≥чн€Цлютого 2020 року

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

 

у % до с≥чн€Цлютого 2020 року

у % до загального обс€гу

”сього

25092,8

124,0

100,0

34280,8

123,2

100,0

. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

1051,0

134,3

3,1

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

964,4

123,6

2,8

04 молоко та молочнi продукти, €йц€; мед

Ц

Ц

Ц

86,6

Ц

0,3

≤≤. ѕродукти рослинного походженн€

361,6

13,4

1,4

1117,0

626,1

3,3

07 овочi, коренеплоди

Ц

Ц

Ц

12,0

Ц

0,0

10 зерновi культури

233,9

8,8

0,9

Ц

Ц

Ц

11 продукцi€ борошномельно-круп`€ноњ промисловостҐ

4,8

Ц

0,0

8,4

Ц

0,0

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

122,9

Ц

0,5

1096,6

662,1

3,2

≤≤≤.15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

72,8

9,7

0,3

Ц

Ц

Ц

V. ћiнеральнi продукти

Ц

Ц

Ц

13782,5

532,6

40,2

25 с≥ль, с≥рка, штукатурн≥  матер≥али, цемент

Ц

Ц

Ц

327,8

83,5

1,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

13454,7

612,9

39,2

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловостi

3686,8

62,2

14,7

4291,2

41,8

12,5

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

1292,2

15,9

3,8

29 органiчнi х≥м≥чн≥ сполуки

1635,9

39,2

6,5

1107,9

99,9

3,2

30 фармацевтична продукц≥€

235,8

205,8

0,9

Ц

Ц

Ц

31 добрива

132,4

1076,2

0,5

43,0

162,2

0,1

32 екстракти дубильнi, барвники

Ц

Ц

Ц

87,5

181,1

0,3

33 ефiрнi ол≥њ, косметичн≥ препарати

Ц

Ц

Ц

19,3

Ц

0,1

34 мило, мийнi засоби

Ц

Ц

Ц

231,2

196,9

0,7

35 бiлковi речовини

650,1

92,9

2,6

209,5

143,8

0,6

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

1032,6

110,6

4,1

1300,5

223,8

3,8

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

916,7

76,2

3,7

2908,3

100,4

8,5

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

797,2

76,4

3,2

2858,5

102,0

8,3

40 каучук, гума

119,6

75,0

0,5

49,8

53,3

0,1

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

Ц

Ц

Ц

105,6

115,9

0,3

41 шкури

Ц

Ц

Ц

105,6

115,9

0,3

42 вироби ≥з шкiри

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

105,3

Ц

0,4

23,2

177,3

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

105,3

Ц

0,4

20,2

189,5

0,1

45 пробка та вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

2,9

123,0

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

7368,0

169,3

29,4

5045,7

99,5

14,7

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

4568,9

102,6

13,3

48 папiр та картон

7368,0

169,3

29,4

474,2

76,7

1,4

49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

Ц

2,6

4293,8

0,0

XI. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

2478,6

74,0

9,9

1719,7

115,7

5,0

51 вовна

Ц

Ц

Ц

1,2

23,3

0,0

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

427,9

80,7

1,2

53 ≥ншi рослиннi волокна

Ц

Ц

Ц

54,4

1775,8

0,2

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

0,4

81,4

0,0

655,3

127,4

1,9

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,1

16,7

0,0

399,5

158,2

1,2

56 вата

0,0

Ц

0,0

13,0

166,4

0,0

58 спецiальнi тканини

0,0

6,0

0,0

55,6

122,7

0,2

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

33,4

47,0

0,1

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

71,5

156,4

0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

134,0

63,8

0,5

Ц

Ц

Ц

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

2344,0

74,8

9,3

7,1

115,4

0,0

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

0,8

20,6

0,0

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

Ц

Ц

Ц

64,3

Ц

0,2

64 взутт€

Ц

Ц

Ц

61,3

Ц

0,2

65 головнi убори

Ц

Ц

Ц

3,0

Ц

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

756,7

98,7

3,0

386,3

77,9

1,1

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

180,7

88,0

0,7

45,9

103,8

0,1

69 керамiчнi вироби

Ц

Ц

Ц

0,0

0,0

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

576,0

102,6

2,3

340,5

83,6

1,0

XIV.71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

5917,4

1675287,3

23,6

2036,2

106,7

5,9

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

656,1

693,8

2,6

281,3

70,8

0,8

72 чорнi метали

20,9

25,6

0,1

20,9

15,8

0,1

73 вироби з чорних металiв

Ц

Ц

Ц

77,1

95,4

0,2

74 мiдь i вироби з м≤д≤

Ц

Ц

Ц

0,7

Ц

0,0

75 нiкель i вироби з н≥келю

165,0

4872,1

0,7

55,4

Ц

0,2

76 алюмiнiй i вироби з нього

470,2

Ц

1,9

Ц

Ц

Ц

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

Ц

Ц

Ц

64,8

573,8

0,2

82 ≥нструменти, ножовi вироби

Ц

Ц

Ц

43,4

60,4

0,1

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

0,0

0,6

0,0

19,0

104,4

0,1

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

2555,9

608,4

10,2

496,3

94,2

1,4

84 реактори €дерн≥, котли, машини

2555,1

609,3

10,2

405,5

108,5

1,2

85 електричнi машини

0,7

98,1

0,0

90,8

59,3

0,3

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

98,4

110,5

0,4

895,1

117,2

2,6

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

28,0

49,5

0,1

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

98,4

110,5

0,4

867,1

122,7

2,5

XVIII. 90 ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

116,8

1159,6

0,5

18,0

7,6

0,1

XX. –iзнi промислов≥ товари

0,3

0,5

0,0

59,0

94,2

0,2

94 мебл≥

Ц

Ц

Ц

8,6

61,4

0,0

95 ≥грашки, iгри

Ц

Ц

Ц

3,4

Ц

0,0

96 рiзнi готовi вироби

0,3

14,3

0,0

47,0

96,6

0,1

 ___________________                

Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.