јрх≥в:  2018 | 2017 |2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥

у с≥чн≥Цлютому 2018 року1

 

Ќайменуванн€ послуги

зг≥дно ≥з  «≈ѕ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлютого

2017р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлютого

2017р.

у % до загального обс€гу

”сього

32689,1

54,5

100,0

51114,3

83,6

100,0

 

 

 

 

 

 

 

I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

780,4

454,7

1,5

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

621,2

896,8

1,2

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

159,2

155,5

0,3

II. ѕродукти рослинного походженн€

2841,6

276,0

8,7

636,5

430,2

1,2

10 зерновi культури

2841,6

601,1

8,7

44,3

Ц

0,1

11 продукцi€ борошномельно−круп'€ноњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

28,1

Ц

0,1

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

Ц

Ц

Ц

564,1

410,4

1,1

≤≤≤. 15. ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

3154,4

5941,2

9,6

36,4

401,6

0,1

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

1356,2

128,6

4,1

1,7

10,3

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

1,7

49,1

0,0

23 залишки ≥ вiдходи харчовоњ промисловост≥

1356,2

128,6

4,1

Ц

Ц

Ц

V. ћiнеральнi продукти

10,2

0,2

0,0

20519,9

52,9

40,1

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

10,2

155,3

0,0

227,8

205,3

0,4

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

20292,1

54,5

39,7

V≤. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловостi

4105,9

139,1

12,6

11620,0

114,6

22,7

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

8920,5

107,1

17,5

29 органiчнi х≥м≥чн≥ сполуки

3237,0

175,3

9,9

1381,0

158,8

2,7

30 фармацевтична продукц≥€

173,7

53,1

0,5

Ц

Ц

Ц

31 добрива

Ц

Ц

Ц

338,0

366,5

0,7

32 екстракти дубильнi

Ц

Ц

Ц

41,1

45,4

0,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц

Ц

Ц

3,5

29,9

0,0

34 мило, поверхневоЦактивн≥ орган≥чн≥ речовини

2,8

Ц

0,0

127,2

69,7

0,2

35 бiлковi речовини

310,3

62,5

0,9

139,7

153,0

0,3

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

29,7

258,0

0,1

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

382,1

365,4

1,2

639,3

138,8

1,3

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

721,7

133,3

2,2

4758,6

178,5

9,3

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

582,3

126,5

1,8

4696,9

188,2

9,2

40 каучук, гума

139,4

172,1

0,4

61,7

36,3

0,1

V≤II. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

Ц

Ц

Ц

89,1

110,8

0,2

41 шкури

Ц

Ц

Ц

89,1

112,7

0,2

IX. 44 ƒеревина ≥ вироби з деревини

33,0

940,5

0,1

Ц

Ц

Ц

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

16309,0

163,9

49,9

6742,5

138,4

13,2

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

6120,2

134,3

12,0

48 пап≥р та картон

16309,0

163,9

49,9

622,0

207,6

1,2

49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

Ц

0,2

1,2

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

2831,9

124,8

8,7

1896,8

120,0

3,7

51 вовна

Ц

Ц

Ц

0,6

692,3

0,0

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

691,0

182,5

1,4

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

0,2

220,7

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

0,6

28,3

0,0

647,4

143,9

1,3

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

1,0

Ц

0,0

268,0

87,4

0,5

56 вата

Ц

Ц

Ц

7,8

42,0

0,0

58 спецiальнi тканини

0,0

17,0

0,0

53,8

59,5

0,1

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

137,3

67,2

0,3

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

53,3

84,5

0,1

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

189,3

161,5

0,6

Ц

Ц

Ц

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

2641,0

122,8

8,1

7,2

28,7

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

30,3

202,7

0,1

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

742,2

145,1

2,3

632,9

120,1

1,2

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

176,4

116,8

0,5

84,0

75,3

0,2

69 керамiчнi вироби

Ц

Ц

Ц

50,6

233,8

0,1

70 скло та вироби ≥з скла

565,8

156,9

1,7

498,3

126,5

1,0

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

17,6

0,1

0,1

330,7

169,1

0,6

72 чорнi метали

Ц

Ц

Ц

48,3

182,8

0,1

73 вироби з чорних метал≥в

1,3

18,3

0,0

156,0

321,8

0,3

75 н≥кель i вироби з нього

9,3

92,1

0,0

Ц

Ц

Ц

76 алюмiнiй i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

71,9

196,1

0,1

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

Ц

Ц

Ц

38,9

215,5

0,1

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

7,1

43,3

0,0

15,6

112,3

0,0

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

75,1

198,0

0,2

1398,3

163,3

2,7

84 реактори €дерн≥, котли, машини

75,1

204,8

0,2

1029,1

215,9

2,0

85 електричн≥ машини

Ц

Ц

Ц

369,1

97,3

0,7

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

246,8

123,5

0,8

1143,9

133,7

2,2

86 зал≥зничн≥ локомотиви

205,0

139,1

0,6

821,9

112,8

1,6

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

41,8

79,8

0,1

322,0

253,7

0,6

XVIII. 90 ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

12,2

0,5

0,0

371,9

1005,5

0,7

XX. –iзнi промислов≥ товари

231,5

481,2

0,7

154,7

132,9

0,3

94 мебл≥

231,3

485,1

0,7

6,1

7781,6

0,0

96 рiзнi готов≥ вироби

0,2

48,0

0,0

148,6

127,8

0,3

____________________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.