“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у с≥чн≥-лютому 2016 року

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€-лютого 2015

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€-лютого 2015

у % до загального обс€гу

”сього

78368,9

635,7

100,0

52967,8

108,0

100,0

 у тому числ≥

 

 

 

 

 

 

I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

231,4

99,2

0,4

02 мʼ€со та њст≥вн≥ субпродукти

Ц

Ц

Ц

10,4

Ц

0,0

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

220,9

94,7

0,4

II. ѕродукти рослинного походженн€

381,8

1536,4

0,5

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

381,8

Ц

0,5

Ц

Ц

Ц

III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

Ц

Ц

Ц

11,4

50,4

0,0

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

250,9

4888,5

0,3

Ц

Ц

Ц

19 готов≥ продукти ≥з зерна

6,5

125,7

0,0

Ц

Ц

Ц

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

244,5

Ц

0,3

Ц

Ц

Ц

V. ћiнеральнi продукти

1440,3

258,5

1,8

38771,6

187,4

73,2

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

Ц

Ц

Ц

499,7

Ц

0,9

26 руди, шлак ≥ зола

2,4

Ц

0,0

14368,1

Ц

27,1

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

1437,8

262,8

1,8

23903,8

115,5

45,1

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повʼ€заних з нею галузей промисловостi

3018,3

122,9

3,9

5038,9

32,7

9,5

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

2785,1

22,0

5,3

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

695,2

86,5

0,9

868,6

55,0

1,6

30 фармацевтична продукц≥€

199,6

93,9

0,3

628,2

109,5

1,2

31 добрива

643,0

125,6

0,8

15,8

Ц

0,0

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

45,5

Ц

0,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

Ц

Ц

Ц

83,4

101,5

0,2

35 бiлковi речовини

231,0

123,2

0,3

46,4

125,7

0,1

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

1249,4

172,8

1,6

565,8

136,5

1,1

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

179,3

53,4

0,2

2228,7

89,4

4,2

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

147,3

67,2

0,2

2054,6

91,5

3,9

40 каучук, гума

32,0

27,5

0,0

174,1

70,0

0,3

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра  вичищена

Ц

Ц

Ц

22,2

31,5

0,0

41 шкури

Ц

Ц

Ц

22,0

31,3

0,0

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

200,5

1427,3

0,3

Ц

Ц

Ц

44 деревина ≥ вироби з деревини

200,5

1427,3

0,3

Ц

Ц

Ц

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

5248,7

99,0

6,7

2761,8

85,9

5,2

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

2458,5

101,3

4,6

48 папiр та картон

5248,7

99,0

6,7

303,3

38,4

0,6

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

2135,5

250,0

2,7

983,0

112,7

1,9

50 шовк

Ц

Ц

Ц

7,7

Ц

0,0

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

171,1

51,4

0,3

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

Ц

Ц

Ц

543,5

314,1

1,0

55 синтетичн≥ або штучн≥

Ц

Ц

Ц

91,8

124,4

0,2

56 вата

Ц

Ц

Ц

14,1

110,7

0,0

58 спецiальнi тканини

Ц

Ц

Ц

19,9

66,8

0,0

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

111,1

45,4

0,2

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

12,2

1442,0

0,0

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

45,2

1807,0

0,1

Ц

Ц

Ц

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

2089,5

258,9

2,7

4,3

Ц

0,0

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

0,8

Ц

0,0

7,3

166,4

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

332,9

96,8

0,4

387,5

78,0

0,7

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

90,2

77,7

0,1

48,3

95,5

0,1

70 скло та вироби ≥з скла

242,7

152,0

0,3

339,2

82,0

0,6

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

64158,9

5876,1

81,9

1362,7

659,3

2,6

72 чорнi метали

64012,1

14106,7

81,7

934,4

5411,2

1,8

73 вироби з чорних металiв

28,5

6,1

0,0

32,4

25,2

0,1

75 нiкель i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

190,6

Ц

0,4

76 алюмiнiй i вироби з нього

110,1

65,9

0,1

Ц

Ц

Ц

81 ≥ншi недорогоц≥нн≥ метали

Ц

Ц

Ц

191,7

Ц

0,4

82 ≥нструменти, ножовi вироби

Ц

Ц

Ц

2,1

5,8

0,0

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

8,2

603,8

0,0

11,5

126,3

0,0

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

384,9

71,4

0,5

860,5

23,9

1,6

84 реактори €дерн≥, котли, машини

377,0

70,0

0,5

145,7

27,5

0,3

85 електричнi машини

7,9

Ц

0,0

714,8

23,2

1,3

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

372,9

99,4

0,5

103,9

30,2

0,2

86 зал≥зничн≥  локомотиви

353,6

101,5

0,5

Ц

Ц

Ц

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

19,3

72,3

0,0

103,9

79,4

0,2

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

241,4

4254,3

0,3

169,2

12,8

0,3

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

241,4

4254,3

0,3

169,2

12,8

0,3

XX. –iзнi промислов≥ товари

22,6

71,1

0,0

35,0

77,7

0,1

94 меблi

22,4

94,8

0,0

3,7

Ц

0,0

96 рiзнi готовi вироби

0,2

2,8

0,0

31,2

69,4

0,1