—труктура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ послугами Ћуганськоњ област≥ за 2010 р≥к

  ≈кспорт ≤мпорт —альдо
тис.дол. —Ўј у % до загального обс€гу у % до 9 м≥с€ц≥в 2009р. тис. дол. —Ўј у % до загального обс€гу у % до 9 м≥с€ц≥в 2009р.
               
ѕослуги Ц усього 151763,5 100,0 448,1 51648,4 100,0 54,5 100115,1

у тому числ≥

             
“ранспортн≥ послуги 56875,4 37,5 649,8 10411,8 20,2 35,6 46463,6
Mopcький транспорт Ц Ц Ц 16,9 0,2 19,4 Ц16,9
з нього:              
пасажирський Ц Ц Ц 1 ,3 7,7 Ц Ц1,3
вантажний Ц Ц Ц 15,6 92,3 2 3,0 Ц15,6
ѕовiтр€ний транспорт 11008,9 19,4 6032,9 2507,8 24,1 657,7 8501,1
з нього:              
пасажирський 10891,0 98,9 668156,4 515,4 20,6 139,9 10375,6
≥нше 118,0 1,1 65,2 1992,5 79,5 15362,3 Ц1874,5
«алiзничний транспорт 30507,4 53,6 3193,9 5108,7 49,1 19,1 25398,7
з нього:              
пасажирський 9,3 0,0 Ц 6,5 16954,0 122,9 Ц320,5
вантажний 797,9 2 ,6 86,5 4597,6 90,0 17,4 Ц3799,7
≥нше 29700,2 97,4 92065,0 181,3 3,6 165,0 29518,9
“рубопров≥дний 3916,8 6,9 Ц Ц Ц Ц 3916,8
Iнший транспорт 11442,3 2,1 150,3 2778,4 26,7 137,2 8663,9
з нього:              
пасажирський 319,2 2 ,8 101,8 141,9 5,1 781,8 177,3
вантажний 10762,4 94,1 153,3 246,0 8,9 209,4 10516,5
≥нше 360,7 3,2 128,7 2390,6 86,0 126,6 Ц2029,9
ѕодорож≥ 8532,4 5,6 122,7 12030,3 23,3 170,0 Ц3497,8
ѕослуги зв'€зку Ц Ц Ц 83,3 0,2 159,3 Ц83,3
Ѕуд≥вельн≥ послуги 4053,3 2,7 113,7 Е 1 Е 1 Е 1 Е 1
—трахов≥ послуги 14,6 0,0 Ц 12,4 0,0 15,1 2,2
‘≥нансов≥ послуги Ц Ц Ц 7094,9 13,7 22,2 Ц7094,9
 омпь'терн≥ послуги 96,0 0,1 239,1 3647,6 7,1 154,7 Ц3551,6
–о€лт≥ та л≥ценз≥йн≥ послуги Ц Ц Ц 194,5 0,4 149615,4 Ц194,5
Iнш≥ д≥лов≥ послуги 675,5 0,5 1065,6 3429,7 6,6 54,7 Ц2754,2
операцiйний лiзiнг 675,5 100,0 1065,6 3429,7 100,0 54,7 Ц2754,2
–≥зн≥ д≥лов≥, профес≥йн≥ та техн≥чн≥ послуги 81206,3 53,5 573,3 13306,3 25,8 77,6 67900,0
з них:              
юридичнi, бухгалтерськi та iншi послуги Ц Ц Ц 1888,9 14,2 218,7 Ц1888,9
реклама, вивченн€ ринку, опитуванн€ громадськоi думки 2847,9 3,5 Ц 205,2 1 ,5 56,1 2642,7
науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi послуги 679,7 0,8 75,5 56,7 0,4 123,3 623,0
послуги в архiтектурних, iнженерних та iнших технiчних галуз€х 32013,2 39,4 248,4 7454,6 56,0 83,9 24558,5
послуги в галуз≥ с≥льського господарства, видобутку корисних копалин, переробки продукцii на мiсц€х 45275,2 55,8 12882,8 3254,0 24,5 49,9 42021, 2
≥ншi 390,3 0,5 1384,5 446,8 3,4 95,5 Ц56,5
ѕослуги приватним особам та послуги в галуз≥ культури та в≥дпочинку Ц Ц Ц 7,6 0,0 26,5 Ц7,6
Iншi послуги приватним особам та послуги в галузi культури та вiдпочинку Ц Ц Ц 7,6 100,0 196,6 Ц7,6
ƒержавн≥ послуги не в≥днесен≥ до ≥нших категор≥й 9,3 0,0 Ц 394,1 0,8 1787,1 Ц384,8
–емонт 300,7 0,2 106,4 947,1 1,8 1360,1 Ц646,4