“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ Ћуганськоњ област≥ у с≥чн≥ 2020 року1

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з

” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2019р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2019р.

у % до загального обс€гу

”сього

9788,0

82,3

100,0

13063,7

50,9

100,0

I ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

361,5

515,5

2,8

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

361,5

Ц

2,8

II ѕродукти рослинного походженн€

Ц

Ц

Ц

165,6

377,1

1,3

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

Ц

Ц

Ц

165,6

Ц

1,3

IV √отов≥ харчов≥ продукти

173,3

13,0

1,8

40,2

1315,1

0,3

16 продукти з м`€са, риби

Ц

Ц

Ц

17,5

Ц

0,1

19 продукти ≥з зернових культур

Ц

Ц

Ц

22,7

Ц

0,2

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

11,7

Ц

0,1

Ц

Ц

Ц

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

161,6

12,2

1,7

Ц

Ц

Ц

V ћ≥неральн≥ продукти

Ц

Ц

Ц

427,7

2,8

3,3

25 с≥ль, с≥рка,  штукатурн≥ матер≥али, цемент

Ц

Ц

Ц

134,0

Ц

1,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

293,7

2,0

2,2

V≤ ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥

4116,1

148,5

42,1

4780,1

232,4

36,6

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц

Ц

Ц

3928,4

797,3

30,1

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

2657,9

184,7

27,2

291,3

45,3

2,2

30 фармацевтична продукц≥€

79,5

157,0

0,8

1,1

Ц

0,0

31 добрива

Ц

Ц

Ц

26,5

80,6

0,2

34 мило, поверхневоЦактивн≥ орган≥чн≥ речовини

Ц

Ц

Ц

69,9

93,7

0,5

35 бiлковi речовини

452,2

126,7

4,6

104,7

199,0

0,8

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

926,4

100,1

9,5

358,1

171,8

2,7

VII ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

637,3

232,0

6,5

1276,7

86,7

9,8

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

546,0

223,8

5,6

1236,5

95,6

9,5

40 каучук, гума

91,4

297,3

0,9

40,1

22,5

0,3

V≤II Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

16,0

Ц

0,2

68,1

198,2

0,5

41 шкури

Ц

Ц

Ц

68,1

336,3

0,5

43 хутр€на сировина

16,0

Ц

0,2

Ц

Ц

Ц

X ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

2327,2

45,4

23,8

2207,2

75,6

16,9

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

1841,7

92,0

14,1

48 пап≥р та картон

2327,2

45,4

23,8

365,5

39,8

2,8

49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

Ц

0,0

2,1

0,0

’≤ “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

1931,8

136,2

19,7

669,7

66,5

5,1

51 вовна

Ц

Ц

Ц

4,9

10,8

0,0

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

239,4

96,1

1,8

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

Ц

Ц

Ц

129,3

34,4

1,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

162,0

169,5

1,2

56 вата

Ц

Ц

Ц

1,5

24,1

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

Ц

Ц

Ц

23,6

64,5

0,2

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

70,0

52,7

0,5

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

32,9

133,3

0,3

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

135,9

167,6

1,4

Ц

Ц

Ц

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

1795,9

134,8

18,3

3,8

35,7

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

2,4

11,7

0,0

XIII ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

244,4

64,3

2,5

238,8

129,1

1,8

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

95,6

97,6

1,0

12,9

31,7

0,1

70 скло та вироби ≥з скла

148,8

52,7

1,5

225,9

156,8

1,7

XIV 71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

Ц

Ц

Ц

1908,3

Ц

14,6

XV Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

83,6

79,3

0,9

143,5

20,1

1,1

72 чорн≥ метали

81,6

105,5

0,8

Ц

Ц

Ц

73 вироби з чорних метал≥в

0,2

Ц

0,0

23,2

9,7

0,2

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

72,8

7904,8

0,6

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

Ц

Ц

Ц

3,9

1,9

0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

1,7

Ц

0,0

32,3

77,6

0,2

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

Ц

Ц

Ц

11,4

11,1

0,1

XVI ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чнеобладнанн€

182,8

413,9

1,9

271,5

27,0

2,1

84 реактори €дерн≥, котли, машини

182,8

413,9

1,9

244,7

27,9

1,9

85 електричн≥ машини

Ц

Ц

Ц

26,8

21,3

0,2

XVII «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

65,5

333,1

0,7

398,0

69,2

3,0

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

31,1

18,9

0,2

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

65,5

333,1

0,7

366,9

89,5

2,8

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

10,1

Ц

0,1

72,7

40,3

0,6

XX –≥зн≥ промислов≥ товари

Ц

Ц

Ц

33,9

16,4

0,3

94 мебл≥

Ц

Ц

Ц

4,6

27,0

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

Ц

Ц

Ц

29,2

63,4

0,2

_________________

Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.