јрх≥в:  2018 | 2017 |2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у с≥чн≥ 2018 року

 

Ќайменуванн€ послуги

зг≥дно ≥з  «≈ѕ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до с≥чн€

2017р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€

2017р.

у % до загального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

14747,3

40,9

100,0

33855,8

113,7

100,0

 

 

 

 

 

 

 

I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

400,5

432,4

1,2

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

288,4

4440,6

0,9

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

112,1

130,2

0,3

II. ѕродукти рослинного походженн€

1186,1

301,4

8,0

180,0

209,9

0,5

10 зерновi культури

1186,1

492,4

8,0

44,3

Ц

0,1

11 продукцi€ борошномельно−круп'€ноњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

7,1

Ц

0,0

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

Ц

Ц

Ц

128,6

170,9

0,4

≤≤≤. 15. ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

208,2

2740,5

1,4

22,4

494,2

0,1

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

833,2

110,5

5,6

1,7

32,8

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

1,7

Ц

0,0

23 залишки ≥ вiдходи харчовоњ промисловост≥

833,2

110,5

5,6

Ц

Ц

Ц

V. ћiнеральнi продукти

10,2

0,4

0,1

16662,5

89,5

49,2

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

10,2

Ц

0,1

111,2

189,3

0,3

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

16551,3

90,6

48,9

V≤. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловостi

1665,8

143,6

11,3

8800,1

153,0

26,0

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

7521,6

150,8

22,2

29 органiчнi х≥м≥чн≥ сполуки

1485,1

170,2

10,1

458,4

130,7

1,4

30 фармацевтична продукц≥€

74,9

129,0

0,5

Ц

Ц

Ц

31 добрива

Ц

Ц

Ц

289,5

2029,8

0,9

32 екстракти дубильнi

Ц

Ц

Ц

17,3

Ц

0,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц

Ц

Ц

1,8

456,0

0,0

34 мило, поверхневоЦактивн≥ орган≥чн≥ речовини

Ц

Ц

Ц

91,0

72,0

0,3

35 бiлковi речовини

105,8

127,3

0,7

67,0

199,8

0,2

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

Ц

Ц

Ц

353,5

155,7

1,0

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

248,2

106,3

1,7

1994,0

229,4

5,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

161,0

83,8

1,1

1943,7

234,4

5,7

40 каучук, гума

87,2

210,8

0,6

50,3

126,4

0,1

V≤II. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

Ц

Ц

Ц

34,4

92,6

0,1

41 шкури

Ц

Ц

Ц

34,4

96,2

0,1

IX. 44 ƒеревина ≥ вироби з деревини

14,2

405,3

0,1

Ц

Ц

Ц

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

8815,5

200,1

59,8

3239,8

145,8

9,6

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

2855,6

139,3

8,4

48 папiр та картон

8815,5

200,1

59,8

384,0

222,8

1,1

49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

Ц

0,2

508,8

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

1170,2

110,4

7,9

1092,3

166,4

3,2

51 вовна

Ц

Ц

Ц

0,2

Ц

0,0

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

287,5

298,0

0,8

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

0,1

131,8

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

Ц

Ц

Ц

486,4

227,2

1,4

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

1,0

Ц

0,0

171,8

113,4

0,5

56 вата

Ц

Ц

Ц

6,9

74,9

0,0

58 спецiальнi тканини

Ц

Ц

Ц

41,9

94,1

0,1

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

56,6

97,0

0,2

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

34,9

77,7

0,1

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

80,6

144,7

0,5

Ц

Ц

Ц

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

1088,6

108,4

7,4

4,4

18,0

0,0

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

1,5

11,6

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

248,4

124,0

1,7

214,0

84,5

0,6

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

87,1

102,4

0,6

57,8

69,4

0,2

70 скло та вироби ≥з скла

161,3

140,0

1,1

156,2

105,3

0,5

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

7,1

0,0

0,0

211,2

248,5

0,6

72 чорнi метали

Ц

Ц

Ц

20,9

Ц

0,1

73 вироби з чорних металiв

Ц

Ц

Ц

120,8

530,0

0,4

76 алюмiнiй i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

48,5

Ц

0,1

82 ≥нструменти, ножовi вироби

Ц

Ц

Ц

11,1

236,9

0,0

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

7,1

124,1

0,0

9,9

180,9

0,0

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

12,4

33,9

0,1

191,4

33,2

0,6

84 реактори €дерн≥, котли, машини

12,4

33,9

0,1

133,0

38,8

0,4

85 електричнi машини

Ц

Ц

Ц

58,4

25,0

0,2

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

228,5

247,6

1,5

770,2

198,3

2,3

86 зал≥зничн≥ локомотиви

186,7

313,9

1,3

621,7

160,0

1,8

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

41,8

127,4

0,3

148,5

Ц

0,4

XVIII. 90 ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

Ц

Ц

Ц

10,1

45,6

0,0

XX. –iзнi промислов≥ товари

99,3

429,4

0,7

31,2

37,9

0,1

94 мебл≥

99,3

429,4

0,7

Ц

Ц

Ц

96 рiзнi готовi вироби

Ц

Ц

Ц

31,2

38,0

0,1