“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у ≤ квартал≥ 2017 року1

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до

 ≤ кварталу 2016

у % до загального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до

 ≤ кварталу 2016

у % до загального обс€гу

”сього

83925,2

67,5

100,0

73651,9

71,8

100,0

 у тому числ≥

 

 

 

 

 

 

I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

313,1

96,0

0,4

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

Ц

Ц

Ц

12,1

116,1

0,0

03 риба i ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

119,0

Ц

0,2

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

182,0

57,7

0,2

II. ѕродукти рослинного походженн€

2429,0

121,9

2,9

153,6

Ц

0,2

08 њст≥внi плоди та горiхи

557,0

58,7

0,7

16,1

Ц

0,0

10 зернов≥ культури

1872,1

180,0

2,2

Ц

Ц

Ц

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

Ц

Ц

Ц

137,5

Ц

0,2

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

2730,0

Ц

3,3

18,2

159,0

0,0

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

1316,4

415,0

1,6

33,0

105,2

0,0

16 продукти з м'€са, риби

Ц

Ц

Ц

24,2

Ц

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

Ц

Ц

Ц

5,3

Ц

0,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

1,5

8,1

0,0

Ц

Ц

Ц

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

3,5

Ц

0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

1314,9

441,0

1,6

Ц

Ц

Ц

V. ћiнеральнi продукти

2126,2

82,0

2,5

39964,8

54,0

54,3

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

10,1

Ц

0,0

111,0

20,5

0,2

26 руди, шлак ≥ зола

Ц

Ц

Ц

1449,2

6,2

2,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

2116,1

81,7

2,5

38404,6

76,7

52,1

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повʼ€заних з нею галузей промисловостi

5866,9

125,5

7,0

12125,8

104,6

16,5

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

8847,1

112,6

12,0

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

3196,3

301,8

3,8

1979,3

106,7

2,7

30 фармацевтична продукц≥€

409,9

114,7

0,5

Ц

Ц

Ц

31 добрива

373,5

54,1

0,4

161,4

375,9

0,2

32 екстракти дубильнi

Ц

Ц

Ц

92,7

84,8

0,1

33 ефiрнi ол≥њ

Ц

Ц

Ц

12,0

Ц

0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

0,2

Ц

0,0

239,8

117,4

0,3

35 бiлковi речовини

995,9

195,2

1,2

170,7

164,7

0,2

36 порох ≥ вибуховi речовини

98,7

Ц

0,1

Ц

Ц

Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

11,5

Ц

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

792,4

38,5

0,9

611,2

76,9

0,8

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

1043,5

315,1

1,2

4474,8

113,6

6,1

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

917,9

323,7

1,1

4250,5

115,8

5,8

40 каучук, гума

125,6

263,3

0,1

224,3

83,0

0,3

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра  вичищена

Ц

Ц

Ц

109,9

331,6

0,1

41 шкури

Ц

Ц

Ц

108,5

329,0

0,1

42 вироби ≥з шкiри

Ц

Ц

Ц

1,4

818,8

0,0

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

7,1

Ц

0,0

74,0

Ц

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

7,1

Ц

0,0

74,0

Ц

0,1

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

16551,9

202,8

19,7

8412,3

240,3

11,4

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

7758,7

264,1

10,5

48 папiр та картон

16551,9

202,8

19,7

637,3

113,2

0,9

49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

Ц

16,2

Ц

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

3067,3

111,9

3,7

2225,1

122,6

3,0

50 шовк

Ц

Ц

Ц

28,8

373,9

0,0

51 вовна

Ц

Ц

Ц

0,1

18,9

0,0

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

486,7

86,8

0,7

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

0,1

Ц

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

2,1

Ц

0,0

722,6

96,8

1,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,2

Ц

0,0

505,6

241,0

0,7

56 вата

0,2

Ц

0,0

23,6

129,6

0,0

58 спецiальнi тканини

0,2

571,1

0,0

116,2

324,6

0,2

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

204,3

120,9

0,3

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

78,6

355,8

0,1

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

151,8

335,9

0,2

Ц

Ц

Ц

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

2912,5

108,1

3,5

26,4

200,2

0,0

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

0,4

54,0

0,0

32,2

200,7

0,0

XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки

1,5

Ц

0,0

28,4

Ц

0,0

64 взутт€

Ц

Ц

Ц

25,5

Ц

0,0

65 головнi убори

1,5

Ц

0,0

2,9

Ц

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

1183,4

169,6

1,4

704,4

33,2

1,0

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

239,3

153,6

0,3

121,3

9,8

0,2

69 керамiчнi вироби

10,9

Ц

0,0

21,6

37,7

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

933,2

172,1

1,1

561,4

68,3

0,8

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

44445,7

43,8

53,0

352,3

16,0

0,5

72 чорнi метали

44412,5

43,9

52,9

71,2

4,7

0,1

73 вироби з чорних металiв

6,8

126,9

0,0

95,5

281,5

0,1

75 нiкель i вироби з нього

10,0

2194,2

0,0

Ц

Ц

Ц

76 алюмiнiй i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

61,8

Ц

0,1

81 ≥ншi недорогоц≥нн≥ метали

Ц

Ц

Ц

52,1

27,2

0,1

82 ≥нструменти, ножовi вироби

Ц

Ц

Ц

52,4

86,0

0,1

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

16,3

143,7

0,0

19,2

120,8

0,0

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

291,8

60,4

0,3

3081,0

193,5

4,2

84 реактори €дерн≥, котли, машини

163,9

41,4

0,2

1141,8

169,2

1,6

85 електричнi машини

127,9

147,2

0,2

1939,2

211,4

2,6

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

311,3

57,7

0,4

843,2

610,0

1,1

86 зал≥зничн≥  локомотиви

223,2

45,3

0,3

622,8

Ц

0,8

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

88,1

191,7

0,1

220,5

190,9

0,3

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

2503,6

937,2

3,0

511,6

86,2

0,7

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

2503,6

937,2

3,0

511,6

86,2

0,7

XX. –iзнi промислов≥ товари

49,4

71,8

0,1

177,7

25,1

0,2

94 меблi

47,7

69,5

0,1

2,0

39,0

0,0

95 ≥грашки

1,3

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

96 рiзнi готовi вироби

0,4

184,9

0,0

175,7

25,0

0,2

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

48,8

519,3

0,1

____________

1 Ѕез урахуванн€ частини зони проведенн€ антитерористичноњ операц≥њ.