“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у с≥чн≥ 2017 року1

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до

 с≥чн€ 2016

у % до загального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до

 с≥чн€ 2016

у % до загального обс€гу

”сього

34408,9

121,7

100,0

30197,5

143,7

100,0

 у тому числ≥

 

 

 

 

 

 

I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

92,6

125,2

0,3

03 риба i ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

6,5

Ц

0,0

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

86,1

135,5

0,3

II. ѕродукти рослинного походженн€

191,1

50,1

0,6

75,3

Ц

0,2

10 зернов≥ культури

191,1

50,1

0,6

Ц

Ц

Ц

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

Ц

Ц

Ц

75,3

Ц

0,2

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

7,6

-

0,0

4,5

Ц

0,0

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

753,8

705,2

2,2

5,3

Ц

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

Ц

Ц

Ц

5,3

Ц

0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

753,8

750,4

2,2

Ц

Ц

Ц

V. ћiнеральнi продукти

990,8

287,4

2,9

18615,6

112,6

61,6

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

Ц

Ц

Ц

58,8

20,2

0,2

26 руди, шлак ≥ зола

Ц

Ц

Ц

293,3

3,8

1,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

990,8

287,4

2,9

18263,6

214,6

60,5

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повʼ€заних з нею галузей промисловостi

1160,1

166,3

3,4

5787,4

672,4

19,2

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

4987,9

1834,9

16,5

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

872,5

581,4

2,5

386,4

84,9

1,3

30 фармацевтична продукц≥€

58,0

190,9

0,2

Ц

Ц

Ц

31 добрива

73,4

16,0

0,2

14,3

Ц

0,0

33 ефiрнi ол≥њ

Ц

Ц

Ц

0,4

Ц

0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

Ц

Ц

Ц

126,3

622,6

0,4

35 бiлковi речовини

83,1

158,4

0,2

33,5

123,0

0,1

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

11,5

Ц

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

73,1

1434,2

0,2

227,0

272,5

0,8

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

233,5

505,7

0,7

865,6

98,6

2,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

192,2

704,7

0,6

829,3

102,9

2,7

40 каучук, гума

41,4

218,7

0,1

36,3

50,0

0,1

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра  вичищена

Ц

Ц

Ц

37,1

222,9

0,1

41 шкури

Ц

Ц

Ц

35,7

216,7

0,1

42 вироби ≥з шкiри

Ц

Ц

Ц

1,4

818,8

0,0

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

Ц

Ц

Ц

18,5

Ц

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

Ц

Ц

Ц

18,5

Ц

0,1

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

4406,4

201,6

12,8

2213,3

129,7

7,3

 у тому числ≥

 

 

 

 

 

 

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

2049,8

131,6

6,8

48 папiр та картон

4406,4

201,6

12,8

163,5

109,4

0,5

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

1059,9

113,6

3,1

656,4

158,6

2,2

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

96,5

169,0

0,3

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

0,1

Ц

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

Ц

Ц

Ц

214,1

93,5

0,7

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

151,5

475,9

0,5

56 вата

Ц

Ц

Ц

9,2

169,8

0,0

58 спецiальнi тканини

Ц

Ц

Ц

44,5

391,8

0,1

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

58,4

96,7

0,2

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

44,9

1389,5

0,1

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

55,7

147,6

0,2

Ц

Ц

Ц

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

1004,2

112,2

2,9

24,5

1592,0

0,1

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

12,9

190,8

0,0

XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки

1,4

Ц

0,0

7,4

Ц

0,0

64 взутт€

Ц

Ц

Ц

4,5

Ц

0,0

65 головнi убори

1,4

Ц

0,0

2,9

Ц

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

200,3

161,5

0,6

253,3

369,7

0,8

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

85,1

164,4

0,2

83,2

1743,1

0,3

69 керамiчнi вироби

Ц

Ц

Ц

21,6

Ц

0,1

70 скло та вироби ≥з скла

115,2

159,3

0,3

148,4

232,9

0,5

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

25163,2

108,9

73,1

84,7

42,2

0,3

72 чорнi метали

25153,0

108,9

73,1

Ц

Ц

Ц

73 вироби з чорних металiв

4,5

Ц

0,0

22,8

89,3

0,1

81 ≥ншi недорогоц≥нн≥ метали

Ц

Ц

Ц

52,1

32,9

0,2

82 ≥нструменти, ножовi вироби

Ц

Ц

Ц

4,4

209,7

0,0

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

5,7

Ц

0,0

5,4

100,1

0,0

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

36,7

19,9

0,1

912,6

352,2

3,0

84 реактори €дерн≥, котли, машини

36,7

20,3

0,1

351,4

330,7

1,2

85 електричнi машини

Ц

Ц

Ц

561,1

367,1

1,9

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

92,3

65,6

0,3

143,7

Ц

0,5

86 зал≥зничн≥  локомотиви

59,5

42,3

0,2

143,7

Ц

0,5

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

32,8

Ц

0,1

Ц

Ц

Ц

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

88,6

459,1

0,3

342,0

3045,2

1,1

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

88,6

459,1

0,3

342,0

3045,2

1,1

XX. –iзнi промислов≥ товари

23,1

Ц

0,1

82,1

2266,1

0,3

94 меблi

23,1

Ц

0,1

0,1

Ц

0,0

96 рiзнi готовi вироби

Ц

Ц

Ц

82,0

2264,0

0,3

____________   

1 Ѕез урахуванн€ частини зони проведенн€ антитерористичноњ операц≥њ.