“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у с≥чн≥ 2016 року

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2015

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2015

у % до загального обс€гу

”сього

28102,3

490,3

100,0

21076,0

79,6

100,0

 у тому числ≥

 

 

 

 

 

 

I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

74,0

62,3

0,4

02 мʼ€со та њст≥вн≥ субпродукти

Ц

Ц

Ц

10,4

Ц

0,0

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

63,6

53,5

0,3

II. ѕродукти рослинного походженн€

381,8

1536,4

1,4

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

381,8

Ц

1,4

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

106,9

2082,6

0,4

Ц

Ц

Ц

19 готов≥ продукти ≥з зерна

6,5

125,7

0,0

Ц

Ц

Ц

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

100,4

Ц

0,4

Ц

Ц

Ц

V. ћiнеральнi продукти

344,7

76,0

1,2

16527,8

176,6

78,4

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

Ц

Ц

Ц

290,7

Ц

1,4

26 руди, шлак ≥ зола

Ц

Ц

Ц

7727,3

Ц

36,7

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

344,7

77,7

1,2

8509,8

90,9

40,4

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повʼ€заних з нею галузей промисловостi

697,8

82,0

2,5

913,5

9,9

4,3

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

271,8

3,6

1,3

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

150,1

46,1

0,5

455,3

57,5

2,2

30 фармацевтична продукц≥€

30,4

20,8

0,1

Ц

Ц

Ц

31 добрива

459,7

130,0

1,6

Ц

Ц

Ц

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

2,8

Ц

0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

Ц

Ц

Ц

20,3

46,5

0,1

35 бiлковi речовини

52,5

265,5

0,2

27,2

321,2

0,1

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

5,1

93,2

0,0

136,1

94,8

0,6

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

46,2

90,2

0,2

871,6

80,5

4,1

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

27,3

69,0

0,1

798,8

80,5

3,8

40 каучук, гума

18,9

162,2

0,1

72,7

80,0

0,3

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра  вичищена

Ц

Ц

Ц

16,7

39,2

0,1

41 шкури

Ц

Ц

Ц

16,5

38,8

0,1

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

76,8

818,6

0,3

Ц

Ц

Ц

44 деревина ≥ вироби з деревини

76,8

818,6

0,3

Ц

Ц

Ц

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

2185,6

99,0

7,8

1706,9

131,4

8,1

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

1557,5

167,2

7,4

48 папiр та картон

2185,6

99,0

7,8

149,4

40,7

0,7

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

932,7

203,8

3,3

413,9

88,3

2,0

50 шовк

Ц

Ц

Ц

7,3

Ц

0,0

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

57,1

61,6

0,3

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

Ц

Ц

Ц

229,1

288,6

1,1

55 синтетичн≥ або штучн≥

Ц

Ц

Ц

31,8

88,3

0,2

56 вата

Ц

Ц

Ц

5,4

49,2

0,0

58 спецiальнi тканини

Ц

Ц

Ц

11,4

44,1

0,1

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

60,3

27,1

0,3

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

3,2

380,9

0,0

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

37,7

1507,8

0,1

Ц

Ц

Ц

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

895,0

218,0

3,2

1,5

Ц

0,0

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

6,7

804,4

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

124,1

75,7

0,4

63,7

30,9

0,3

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

51,8

76,2

0,2

Ц

Ц

Ц

70 скло та вироби ≥з скла

72,3

126,5

0,3

63,7

45,2

0,3

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

22861,0

3984,5

81,3

202,1

191,3

1,0

72 чорнi метали

22861,0

5132,5

81,3

9,0

131,4

0,0

73 вироби з чорних металiв

Ц

Ц

Ц

25,3

37,1

0,1

81 ≥ншi недорогоц≥нн≥ метали

Ц

Ц

Ц

158,1

Ц

0,8

82 ≥нструменти, ножовi вироби

Ц

Ц

Ц

1,8

7,1

0,0

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

Ц

Ц

Ц

7,9

135,9

0,0

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

184,7

47,0

0,7

250,3

8,1

1,2

84 реактори €дерн≥, котли, машини

181,1

46,1

0,6

97,5

35,6

0,5

85 електричнi машини

3,5

Ц

0,0

152,9

5,4

0,7

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

140,8

42,9

0,5

21,2

7,0

0,1

86 зал≥зничн≥  локомотиви

140,8

42,9

0,5

Ц

Ц

Ц

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

Ц

Ц

Ц

21,2

18,9

0,1

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

19,3

340,2

0,1

10,7

0,9

0,1

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

19,3

340,2

0,1

10,7

0,9

0,1

XX. –iзнi промислов≥ товари

Ц

Ц

Ц

3,6

68,9

0,0

96 рiзнi готовi вироби

Ц

Ц

Ц

3,6

68,9

0,0