Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень 2015 року1

 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня 2014 р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня 2014 р.

у % до загального обсягу

Усього

6901,7

3,4

100,0

27595,4

28,1

100,0

   у тому числі

 

 

 

 

 

 

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

198,4

2,9

118,8

123,5

0,4

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

198,4

2,9

05 інші продукти тваринного походження

118,8

155,8

0,4

II. Продукти рослинного походження

24,8

0,7

0,4

12 насіння і плоди олійних рослин

24,8

0,9

0,4

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

10,7

134,4

0,0

IV. Готові харчові продукти

5,1

0,5

0,1

19 готові продукти із зерна

5,1

1,9

0,1

V. Мінеральнi продукти

453,5

2,1

6,6

9361,5

21,1

33,9

25 сіль; сірка; землі та каміння

10,0

445,7

0,1

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

443,5

2,0

6,4

9361,5

32,8

33,9

VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловості

850,6

14,1

12,3

9372,2

145,9

34,0

28 продукти неорганічної хiмiї

7655,7

501,6

27,7

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

325,5

11,9

4,7

878,2

177,1

3,2

30 фармацевтична продукція

146,3

37,9

2,1

573,8

2,1

31 добрива

353,6

20,9

5,1

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

43,7

32,7

0,2

35 бiлковi речовини

19,8

0,3

8,5

7,1

0,0

36 порох і вибухові речовини

68,8

16,3

0,2

38 різноманітна хімічна продукція

5,5

0,1

143,6

5,1

0,5

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

649,8

39,8

9,4

1199,4

33,9

4,3

39 пластмаси, полімерні матеріали

638,1

42,9

9,2

1154,0

33,0

4,2

40 каучук, гума

11,7

8,0

0,2

45,4

108,7

0,2

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

42,5

75,0

0,2

41 шкури

42,5

75,0

0,2

IX. Деревина і вироби з деревини

10,4

0,2

44 деревина і вироби з деревини

10,4

0,2

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

2208,3

38,0

32,0

1298,9

38,6

4,7

47 маса з деревини

931,6

34,3

3,4

48 папір та картон

2208,2

38,0

32,0

367,3

56,5

1,3

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

457,6

6,5

6,6

1231,1

38,6

4,5

52 бавовна

26,9

0,4

92,7

42,7

0,3

54 нитки синтетичні або штучні

2,0

97,0

0,0

79,4

23,2

0,3

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

0,5

0,0

36,1

66,4

0,1

56 вата

1,3

420,9

0,0

11,0

39,7

0,0

58 спецiальнi тканини

1,9

26,5

0,0

25,8

59,7

0,1

59 текстильні матеріали

221,5

335,3

0,8

60 трикотажні полотна

11,9

4,2

0,2

0,8

0,1

0,0

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

2,5

0,1

0,0

414,3

65,3

1,5

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

410,6

21,3

5,9

348,5

59,9

1,3

63 іншi готовi текстильні вироби

0,8

4,2

0,0

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

3,6

1,7

0,0

65 головнi убори

3,6

7,5

0,0

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

163,8

38,7

2,4

190,0

6,2

0,7

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

67,9

56,7

1,0

16,6

0,8

0,1

69 керамiчнi вироби

38,7

64,1

0,6

32,3

4,8

0,1

70 скло та вироби із скла

57,2

23,6

0,8

141,0

49,2

0,5

XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

1,1

9,7

0,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

1090,0

1,0

15,8

108,5

0,8

0,4

72 чорнi метали

918,8

0,8

13,3

6,8

0,1

0,0

73 вироби з чорних металів

126,1

5,0

1,8

71,0

4,3

0,3

76 алюмiнiй i вироби з нього

43,8

9530,0

0,6

82 інструменти, ножовi вироби

24,8

23,7

0,1

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

1,4

7,4

0,0

5,8

21,2

0,0

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

416,5

6,4

6,0

3167,7

19,4

11,5

84 реактори ядерні, котли, машини

416,5

8,1

6,0

357,6

4,8

1,3

85 електричнi машини

2810,1

31,6

10,2

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

359,0

1,1

5,2

305,2

14,5

1,1

86 залізничні локомотиви

359,0

1,1

5,2

192,7

9,7

0,7

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

112,5

94,6

0,4

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

5,7

2,8

0,1

1178,3

222,7

4,3

90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні

5,7

2,8

0,1

1178,3

226,0

4,3

ХX. Рiзнi промислові товари

8,2

5,0

0,1

5,9

4,8

0,0

96 рiзнi готовi вироби

8,2

146,3

0,1

5,9

8,0

0,0

 _______________

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.