Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень–лютий 2008 року

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня–лютого2007р.

у %до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–лютого2007р.

у %до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

Усього

781130,0

159,5

100,0

261125,9

48,1

100,0

 

 

 

 

 

 

 

I.Живi тварини; продукти тваринного походження

404,9

382,8

0,2

03 риба і ракоподібні

126,8

1415,0

0,1

04 молоко та молочні продукти, яйця; мед

278,1

1088,0

0,1

 

 

 

 

 

 

 

II.Продукти рослинного походження

1027,5

308,2

0,1

53,2

66,8

0,0

07 овочі, коренеплоди

13,1

79,0

0,0

08 їстівні плоди та горіхи; цитрусові

40,1

63,6

0,0

10 зернові культури

493,7

0,0

11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості

533,8

160,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

III.15 Жири та  олії тваринного або рослинного походження

15076,8

570,3

1,9

7,7

112,8

0,0

 

 

 

 

 

 

 

IV.Готові харчові продукти

4920,2

194,7

0,6

79,4

334,8

0,0

16 продукти з м’яса, риби

32,8

227,8

0,0

17 цукор і конд-вироби з цукру

50,0

66,4

0,0

18 какао та продукти з нього

1113,0

94,2

0,1

19 продукти із зернових культур

196,5

128,3

0,0

21 різні харчові продукти

39,8

0,0

 

Продовження

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня–лютого2007р.

у %до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–лютого2007р.

у %до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

24,3

161,6

0,0

6,8

107,2

0,0

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

3536,4

321,1

0,5

 

 

 

 

 

 

 

V.Мiнеральнi продукти

114026,7

101,9

14,6

176660,6

43,5

67,6

25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент

3,9

8,6

0,0

3679,0

238,8

1,4

26 руди, шлаки та зола

13,0

0,0

35303,1

518,1

13,5

27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки

114009,8

102,0

14,6

137678,5

34,6

52,7

 

 

 

 

 

 

 

VI.Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

99054,4

130,3

12,7

13091,3

133,9

5,0

28 продукти неорганiчної хiмії

23578,1

112,5

3,0

2992,6

88,4

1,2

29 органiчнi хімічнісполуки

36929,7

143,6

4,7

3950,7

158,4

1,5

30 фармацевтична продукція

746,0

110,2

0,1

634,5

117,4

0,3

31 добрива

35486,4

133,6

4,6

182,3

6604,4

0,1

32 екстракти дубильнi, барвники

152,0

50,7

0,0

349,7

345,8

0,1

33 ефірні олії, косметичні препарати

52,9

84,8

0,0

34 мило, мийні засоби

302,1

111,0

0,1

35 бiлковi речовини

106,4

40,3

0,0

115,8

33,2

0,0

36 порох і вибухові речовини

405,0

126,6

0,1

25,4

43,8

0,0

 

Продовження

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня–лютого2007р.

у %до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–лютого2007р.

у %до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

  37 фото- або кінематографічні товари

27,4

138,2

0,0

  38 іншi продукти   хімічної промисловості

1650,8

133,6

0,2

4457,9

178,9

1,7

 

 

 

 

 

 

 

VII.Полімерні матеріали, пластмаси та каучук

30242,1

169,0

3,9

5660,3

161,2

2,2

  39 полімерні матеріали, пластмаси

29862,6

170,0

3,8

5304,8

249,4

2,0

  40 каучук, гума

379,5

117,7

0,1

355,5

25,7

0,1

 

 

 

 

 

 

 


VIII.Шкiряна i хутряна сировина та вироби з них

75,1

165,0

0,0

41 шкури та шкіранеоброблені

74,0

219,7

0,0

42 вироби із шкіри

1,1

9,3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

IX.44 Деревина і вироби з деревини

182,2

177,4

0,0

886,7

336,4

0,3

 

 

 

 

 

 

 

X.Маса з деревиниабо інших волокнистих целюлозних матеріалів 

5165,7

106,5

0,7

4023,2

152,4

1,5

47 маса з деревини

2744,7

168,3

1,0

48 папiр та картон

5155,2

106,3

0,7

1273,5

126,7

0,5

49 друкована продукція

10,5

0,0

5,0

124,3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ХI.Текстиль та вироби з текстилю

10236,2

122,0

1,3

4316,8

171,8

1,7

50 шовк

1,0

332,4

0,0

51 вовна

365,2

557,7

0,1

 

Продовження

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня–лютого2007р.

у %до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–лютого2007р.

у %до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

52 бавовна(тканини)

4,2

0,0

391,0

69,9

0,2

53 іншi рослиннi волокна

10,6

0,0

339,3

54,7

0,1

54 нитки синтетичні або штучні

218,3

144,8

0,0

597,2

173,3

0,2

55 хiмiчнi штапельнi волокна

6,3

0,0

567,8

275,9

0,2

56 вата

2,1

0,0

119,8

211,2

0,0

58 спецiальнi тканини

0,9

0,0

180,7

131,5

0,1

59 текстильнi матерiали

43,6

132,2

0,0

167,4

149,3

0,1

60 трикотажні полотна

205,1

127,1

0,1

427,5

120,2

0,2

61 одяг трикотажний

1649,0

162,0

0,2

154,9

1132,1

0,1

62 одяг текстильний

8065,6

115,1

1,1

997,0

4086,0

0,4

63 інші готові текстильні вироби

30,5

158,8

0,0

8,0

49,6

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ХII. Взуття, головні убори, парасольки

28,1

1150,2

0,0

60,7

0,0

64 взуття

60,6

0,0

65 головні убори

28,1

1150,2

0,0

0,1

0,0

 

 

 

 

 

 

 

XIII.Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла

5959,9

107,6

0,8

5175,7

145,4

2,0

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

80,0

39,9

0,0

369,9

347,0

0,1

69 керамiчнi вироби

119,9

525,4

0,0

4650,6

136,9

1,8

70 скло та вироби зі скла

5760,0

108,4

0,8

155,2

286,6

0,1

 

 

 

 

 

 

 

ХIV.71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, та вироби з них

202,3

115,6

0,0

2484,2

157,9

1,0

Продовження

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня–лютого2007р.

у %до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–лютого2007р.

у %до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

XV.Недорогоцінні метали та вироби з них

402962,9

195,5

51,6

27068,0

219,6

10,4

72 чорнi метали

383079,7

199,9

49,1

22148,8

216,8

8,5

73 вироби з чорних металiв

11721,5

134,0

1,5

3529,6

410,3

1,3

74 мiдь i вироби з міді

1,2

3,6

0,0

75 нікель і вироби зникелю

15,6

0,0

76 алюмiнiй i вироби з алюмінію

8051,6

146,6

1,0

473,9

98,3

0,2

81 інші недорогоцінні метали

22,0

41,2

0,0

284,4

62,5

0,1

82 інструменти, ножові вироби

86,5

369,3

0,0

196,0

79,7

0,1

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

1,9

8,5

0,0

418,5

1266,6

0,2

 

 

 

 

 

 

 

XVI.Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини;  пристрої для записування або  вiдтворення зображення і звуку

18484,3

152,5

2,4

10156,4

11,0

3,9

84 котли, машини,апарати і механічніпристрої

14463,0

177,1

1,9

7775,1

8,7

3,0

85 електричнiмашини  і устатковання

4021,3

101,8

0,5

2381,3

71,6

0,9

 

 

 

 

 

 

 

XVII.Транспортні засоби та шляхове обладнання

73263,7

180,6

9,4

8064,5

112,4

3,1

 

Продовження

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня–лютого2007р.

у %до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–лютого2007р.

у %до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

86 залiзничнi або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання

71976,8

181,5

9,2

7858,3

113,5

3,0

87 наземні транспортні засоби, крім залізничних

1281,7

160,0

0,2

206,2

82,8

0,1

88 аеронавігаційні або космічні апарати

5,2

 5,2

0,0

 

 

 

 

 

 

 

XVIII.Прилади i апарати оптичнi, для фотографування або  кінематографії; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; музичнi iнструменти

120,4

117,9

0,0

2537,0

1197,5

1,0

90 прилади і апарати

120,4

120,1

0,0

2537,0

1197,5

1,0

 

 

 

 

 

 

 

XX.Різні товари і вироби

176,8

116,6

0,0

320,2

105,9

0,1

94 меблi

94,3

101,9

0,0

154,7

116,9

0,1

95 іграшки, ігри

51,3

86,9

0,0

0,0

0,1

0,0

96 різні готові вироби

31,2

0,0

165,5

115,3

0,0