Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень–березень 2008 року
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до січня–березня 2007р. у % до загального обсягу тис.дол. США у % до січня–березня 2007р. у % до загального обсягу
Усього 1287459,6 163,0 100,0 1017681,0 123,3 100,0
             
I.Живi тварини; продукти тваринного походження 850,0 26489,6 0,1 697,7 286,1 0,1
01 живі тварини 133,0 123,5 0,0
03 риба і ракоподібні 150,0 933,3 0,0
04 молоко та молочні продукти, яйця; мед 850,0 0,1 391,1 1529,8 0,1
05 інші продукти тваринного походження 23,6 25,0 0,0
             
II.Продукти рослинногопоходження 1677,8 133,0 0,1 100,0 62,3 0,0
07 овочі, коренеплоди 23,5 121,0 0,0
08 їстівні плоди тагоріхи; цитрусові 76,5 74,3 0,0
10 зернові культури 493,7 67,4 0,0
11 продукція борош-номельно-круп’яної промисловості 1184,1 224,0 0,1
             
III.15 Жири та  олії тваринного або рослинного походження 28777,9 451,9 2,3 7,7 37,0 0,0
             
IV.Готові харчові продукти 7402,0 194,0 0,6 87,3 146,2 0,0
16 продукти з м’яса, риби 32,8 151,9 0,0
17 цукор і конд-вироби з цукру 80,6 78,8 0,0
18 какао та продукти з нього 2089,9 123,8 0,2
19 продукти із зернових культур 402,1 140,8 0,0

 

Продовження

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до січня–березня 2007р. у %до загального обсягу тис.дол. США у % до січня–березня 2007р. у %до загаль-ного обсягу
20 продукти переробки овочів, фруктів 0,3 17,9 0,0
21 різні харчові продукти 9,8 0,0 39,8 3378,3 0,0
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет 57,9 172,7 0,0 14,7 116,4 0,0
23 залишки і вiдходихарчової промисло-вості 4761,4 279,5 0,4
             
V.Мiнеральнi продукти 199728,8 105,4 15,5 867206,1 142,2 85,2
25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент 354,0 466,0 0,0 4839,7 216,8 0,5
26 руди, шлаки та зола 13,0 0,0 55045,5 527,9 5,4
27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки   199361,8 105,2 15,5 807320,9 135,2 79,3
             
VI.Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi 153889,3 130,8 12,0 21842,5 148,3 2,2
28 продукти неорганiчної хiмії 43536,1 141,8 3,4 3907,5 85,1 0,4
29 органiчнi хімічнісполуки 52153,9 121,2 4,1 8700,9 225,0 0,9
30 фармацевтична продукція 1124,1 119,8 0,1 989,9 93,3 0,1
31 добрива 53086,9 133,5 4,1 339,1 238,4 0,0
32 екстракти дубильнi, барвники 212,6 34,8 0,0 402,8 78,3 0,1
33 ефірні олії, косметичні препарати 80,6 100,3 0,0

 

Продовження

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до січня–березня 2007р. у % до загального обсягу тис.дол. США у % до січня–березня 2007р. у % до загального обсягу
34 мило, мийні засоби 14,6 123,6 0,0 356,1 118,7 0,0
35 бiлковi речовини 147,5 35,5 0,0 149,0 25,4 0,0
36 порох і вибуховіречовини 748,0 133,6 0,1 25,4 25,7 0,0
  37 фото- або кінематографічні товари 27,4 138,2 0,0
  38 іншi продукти   хімічної промисловості 2865,6 184,0 0,2 6863,8 198,0 0,7
             
VII.Полімерні матеріали, пластмасита каучук 46122,3 156,5 3,6 14524,4 270,1 1,4
  39 полімерні матеріали, пластмаси 45533,0 157,6 3,5 13626,8 362,2 1,3
  40 каучук, гума 589,3 99,7 0,1 897,6 55,6 0,1
             

VIII.Шкiряна i хутряна сировина та вироби з них
135,5 31,4 0,0
41 шкури та шкіранеоброблені 126,8 30,3 0,0
42 вироби із шкіри 8,7 70,6 0,0
             
IX.44 Деревина і вироби з деревини 297,8 198,8 0,0 1322,1 299,6 0,1
             
X.Маса з деревиниабо інших волокнистих целюлозних матеріалів  7923,2 103,5 0,6 5840,1 130,6 0,6
47 маса з деревини 3771,0 135,8 0,4
48 папiр та картон 7923,0 103,5 0,6 2063,5 122,4 0,2
49 друкована продукція 0,2 0,0 5,6 65,7 0,0

 

Продовження

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до січня–березня 2007р. у % до загального обсягу тис.дол. США у % до січня–березня 2007р. у % до загального обсягу
ХI.Текстиль та вироби з текстилю 13384,2 117,7 1,0 7762,7 160,6 0,8
50 шовк 3,1 1049,6 0,0
51 вовна 1714,4 190,8 0,2
52 бавовна (тканини) 4,8 0,0 599,3 74,2 0,1
53 іншi рослиннi волокна 10,6 0,0 356,4 47,3 0,1
54 нитки синтетичні або штучні 291,1 117,5 0,0 1030,5 147,8 0,1
55 хiмiчнi штапельнi волокна 7,3 0,0 1114,9 285,0 0,1
56 вата 2,1 0,0 199,7 153,8 0,0
58 спецiальнi тканини 5,9 0,0 286,3 120,3 0,0
59 текстильнi матерiали 112,9 185,0 0,0 279,3 101,1 0,0
60 трикотажніполотна 216,0 73,5 0,0 656,1 125,2 0,1
61 одяг трикотажний 2524,8 185,6 0,2 216,7 1222,9 0,0
62 одяг текстильний 10169,5 108,8 0,8 1295,6 1953,5 0,1
63 інші готові текстильні вироби 39,2 64,8 0,0 10,4 32,1 0,0
             
ХII. Взуття, головні убори, парасольки 161,1 3011,0 0,0 67,5 8487,5 0,0
64 взуття 133,0 144535,2 0,0 67,4 8478,9 0,0
65 головні убори 28,1 534,6 0,0 0,1 0,0
             
XIII.Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла 10701,0 128,7 0,8 8536,8 167,8 0,8
68 вироби з каменю,гiпсу, цементу 185,1 60,7 0,0 425,0 220,9 0,0
69 керамiчнi вироби 200,0 544,8 0,0 7823,3 166,1 0,8
70 скло та вироби зі скла 10315,9 129,3 0,8 288,5 155,4 0,0

 

Продовження

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до січня–березня 2007р. у % до загального обсягу тис.дол. США у % до січня–березня 2007р. у % дозагального обсягу
ХIV.71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, та вироби з них 2774,9 1586,0 0,2 2492,0 158,4 0,3
             
XV.Недорогоцінні метали та вироби з них 661094,0 203,3 51,4 46149,4 209,3 4,5
72 чорнi метали 625106,7 210,7 48,6 39585,2 209,9 3,9
73 вироби з чорних металiв 20319,5 130,7 1,6 4607,0 310,2 0,5
74 мiдь i вироби з міді 37,8 78,7 0,0
75 нікель і вироби зникелю 3,6 51,6 0,0 22,5 0,0
76 алюмiнiй i вироби з алюмінію 15223,7 122,0 1,2 805,1 123,3 0,1
78 свинець і вироби із свинцю 0,0 0,0
81 інші недорогоцінніметали 46,1 43,5 0,0 284,4 58,1 0,0
82 інструменти, ножові вироби 360,9 505,6 0,0 332,8 70,3 0,0
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв 33,5 149,1 0,0 474,6 1024,3 0,0
             
XVI.Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини;  пристрої для записування або вiдтворення зображення і звуку 33184,9 175,7 2,6 21437,3 15,1 2,1
84 котли, машини,апарати і механічніпристрої 24058,1 198,8 1,9 13239,0 9,6 1,3

 

Продовження

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до січня–березня 2007р. у % до загального обсягу тис.дол. США у % до січня–березня 2007р. у %до загального обсягу
85 електричнiмашини  і устатковання 9126,8 134,6 0,7 8198,3 216,8 0,8
             
XVII.Транспортні засоби та шляхове обладнання 118844,8 171,6 9,2 13372,8 125,8 1,3
86 залiзничнi або трамвайні локомо-тиви, шляхове обладнання 116891,9 173,5 9,1 13071,1 127,1 1,3
87 наземні транспортні засоби,крім залізничних 1809,9 112,1 0,2 301,7 88,7 0,0
88 аеронавігаційні або космічні апарати 143,0 53,6 0,0
             
XVIII.Прилади i апарати оптичнi, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; музичнi iнструменти 184,7 82,5 0,0 3161,5 280,1 0,3
90 прилади і апарати 184,7 83,2 0,0 3161,5 280,1 0,3
             
XX.Різні товари і вироби 444,0 234,0 0,0 641,4 132,3 0,1
94 меблi 327,0 307,8 0,0 293,5 191,9 0,1
95 іграшки, ігри 85,8 102,8 0,0 0,0 0,0 0,0
96 різні готові вироби 31,2 0,0 347,9 116,3 0,0
             
ХХII. Товари, прид-баны в портах 17,0 0,0 2296,2 162,4 0,2