Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у Луганській області1 за видами економічної діяльності у 2017 році

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2017

31.12.2017

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

Усього

436441,7

100,0

441538,9

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

844,7

0,2

824,4

0,2

Промисловість

364912,9

83,6

363541,6

82,3

добувна промисловість і розроблення   кар'єрів

14872,6

3,4

14438,1

3,3

переробна промисловість

310080,6

71,0

307072,2

69,5

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

17832,7

4,1

19906,5

4,5

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

22127,0

5,1

22124,8

5,0

Будівництво

1158,2

0,3

505,6

0,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7416,3

1,7

6683,4

1,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2130,7

0,5

2352,7

0,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

2

2

2

2

Інформація та телекомунікації

13,4

0,0

13,3

0,0

Операції з нерухомим майном

4765,5

1,1

4740,7

1,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

2876,7

0,7

3310,5

0,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

52202,9

12,0

59449,0

13,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2

2

2

2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

 

______________________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.