Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) у Луганській області у 2017 році1

(тис. дол. США)

 

Усього

у тому числі з

країн

ЄС

інших

країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів  в регіоні

(акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.01.2017

473372,5

439084,5

34288,0

Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.01.2017

436441,7

416662,4

19779,3

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

219,9

219,7

0,2

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–1993,3

–1854,1

139,2

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

6870,6

6895,1

24,5

з них

курсова різниця2

6870,6

7033,5

162,9

Акціонерний капітал нерезидентів

на 31.12.2017

441538,9

421923,1

19615,8

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

 

 

 

на 01.01.2017

36930,8

22422,1

14508,7

на 31.12.2017

44587,7

30070,8

14516,9

Прямі інвестиції нерезидентів в регіоні

(акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 31.12.2017    

486126,6

451993,9

34132,7

 

Довідково:

  Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в регіоні на одну особу населення на 31.12.2017р. склав 202,8 доларів США.

  Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з Луганської області 2  в економіку країн світу станом на 31.12.2017р. не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

  Примітка. Дані про прямі інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних осіб-резидентів та постійних представництв нерезидентів в Україні з урахуванням адміністративних даних Національного банку України про ринкову вартість прямих інвестицій (акцій, майна тощо)    підприємств та установ.

___________

 1 Тут і надалі дані про прямі інвестиції на 31.12.2017 є попередніми.

 2 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.