Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у Луганській області1 за видами економічної діяльності

у 2019 році

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019р.

31.12.2019р.

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

 

 

 

 

 

Усього

437167,3

100,0

447192,2

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

826,7

0,2

900,3

0,2

Промисловість

361703,3

82,7

373546,2

83,5

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

14620,4

3,3

16268,7

3,6

переробна промисловість

305783,8

69,9

316542,2

70,8

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

19173,4

4,4

18600,9

4,2

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

22125,7

5,1

22134,4

4,9

Будівництво

512,2

0,1

574,2

0,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5422,1

1,2

5495,1

1,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2044,0

0,5

1898,1

0,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

к

к

к

к

Інформація та телекомунікації

к

к

к

к

Операції з нерухомим майном

4906,9

1,1

5285,9

1,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

2681,8

0,6

2632,1

0,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

57589,0

13,2

55368,0

12,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

к

к

к

к

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

к

к

к

к

___________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.