Прямі інвестиції (акціонерний капітал)1 у Луганській області2,3 за видами економічної діяльності

у січні–березні 2019 року  

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019р.

01.04.2019р.

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

Усього

437167,4

100,0

437581,4

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

826,7

0,2

837,7

0,2

Промисловість

361703,4

82,7

363195,5

83,0

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

14620,4

3,3

14861,0

3,4

переробна промисловість

305783,8

69,9

307352,7

70,2

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

19173,5

4,4

18854,8

4,3

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

22125,7

5,1

22127,0

5,1

Будівництво

512,2

0,1

521,3

0,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5422,1

1,2

5404,4

1,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2044,0

0,5

2005,3

0,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

к

к

к

к

Інформація та телекомунікації

к

к

к

к

Операції з нерухомим майном

4906,9

1,1

4955,6

1,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

2681,8

0,6

2652,2

0,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

57589,0

13,2

56526,5

12,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1355,4

0,3

1355,5

0,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

33,2

0,0

33,2

0,0

__________________________

1 Дані наведено без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані про прямі інвестиції на 01.01.2019 є попередніми.

3 Дані про прямі інвестиції на 01.04.2019 є попередніми.

 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.