Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)

 у Луганській області1 у січні–березні 2019 році2,3 

 (тис.дол. США)

 

Усього

У тому числі з

країн

ЄС

інших

країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в регіоні

(акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 01.01.2019р.

906744,8

873406,6

33338,2

Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.01.2019р.

437167,4

418343,4

18824,0

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

0,5

0,5

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–8,0

–0,5

7,5

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

421,5

282,2

139,3

з них

курсова різниця4

421,5

282,2

139,3

Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.04.2019 р.

437581,4

418625,1

18956,3

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

 

 

 

на 01.01.2019р.

469577,4

455063,2

14514,2

на 01.04.2019р.

478653,3

464007,7

14645,6

Прямі інвестиції нерезидентів в регіоні

(акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 01.04.2019р.                       

916234,7

882632,8

33601,9

_________________________

1 Дані наведено без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані про прямі інвестиції на 01.01.2019 є попередніми.

3 Дані про прямі інвестиції на 01.04.2019 є попередніми.

4 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.