Прямі інвестиції (акціонерний капітал)

в економіці Луганської області за видами економічної діяльності

у січні–березні 2018 року1

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018р.

01.04.2018р.

тис.дол.

США

у % до

загального підсумку

тис.дол.

США

у % до

загального підсумку

Усього

438013,7

100,0

447029,4

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

821,6

0,2

857,3

0,2

Промисловість

361065,3

82,4

367585,3

82,2

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

14435,8

3,3

15209,3

3,4

переробна промисловість

304600,4

69,5

309665,3

69,3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

19904,3

4,5

20581,9

4,6

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

22124,8

5,1

22128,8

5,0

Будівництво

505,4

0,1

534,4

0,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5409,5

1,2

5554,5

1,2

Транспорт, складське господарство,поштова та кур'єрська діяльність

2151,1

0,5

2226,6

0,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

2

2

2

2

Інформація та телекомунікації

2

2

2

2

Операції з нерухомим майном

4847,4

1,1

5057,9

1,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

2782,8

0,6

2856,4

0,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

59776,2

13,6

61697,5

13,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2

2

2

2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

_________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.