Прямі інвестиції (акціонерний капітал)

в економіці Луганської області з країн світу1 за видами економічної діяльності

у січні–березні 2018 року

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018р.

01.04.2018р.

КІПР

364818,1

378266,1

Сільське, лісове та рибне господарство

320,1

338,6

Промисловість

303704,5

315122,9

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

13297,6

14060,9

переробна промисловість

269612,4

279659,8

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2

2

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2

2

Будівництво

27,2

28,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

510,7

522,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2

2

Операції з нерухомим майном

1584,2

1639,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

58617,3

60521,8

 

 

 

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

22894,0

22984,4

Сільське, лісове та рибне господарство

2

2

Промисловість

2

2

переробна промисловість

2

2

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2

2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

267,8

278,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2

2

Операції з нерухомим майном

2

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2

2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

 

 

 

IСПАНIЯ

2

2

Промисловість

2

2

переробна промисловість

2

2

Операції з нерухомим майном

2

2

 

2

2

ШВЕЙЦАРIЯ

2

2

Промисловість

2

2

переробна промисловість

2

2

 

 

 

НІМЕЧЧИНА

4431,7

4511,3

Промисловість

2

2

переробна промисловість

2

2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2

2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2

2

Професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

_____________

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в регіон. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.