Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)

 у Луганській області у січні–березні 2018 року1,2

(тис.дол. США)

 

Усього

У тому числі з

країн

ЄС

інших

країн світу

 

 

 

 

Прямі інвестиції нерезидентів в регіоні

(акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.01.2018р.

474187,6

440556,7

33630,9

Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.01.2018р.

438013,7

418899,7

19114,0

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

0,5

0,5

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

9015,2

8561,2

454,0

з них

курсова різниця3

9015,2

8526,4

488,8

Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.04.2018р.

447029,4

427460,9

19568,5

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

 

 

 

на 01.01.2018р.

36173,9

21657,0

14516,9

на 01.04.2018р.

36112,4

21610,1

14502,3

Прямі інвестиції нерезидентів в регіоні

(акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 01.04.2018р.           

483141,8

449071,0

34070,8

_______________

1 Тут і надалі дані про прямі інвестиції на 01.04.2018р. є попередніми.

2 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

3 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

 

Довідково:

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в регіоні на одну особу населення на 01.04.2018р. склав 205,3 дол. США.

 

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01-01.04.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх періодів, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).