Прямі інвестиції з області в економіку країн світу за 2007 рік


(тис.дол.США)

 

Всього

У тому числі

в країни
СНД

в інші
країни світу

 

 

 

 

Капітал резидентів в економіці інших країн на початок звітного періоду (01.01.2007)

1626,3

234,7

1391,7

Збільшення капіталу резидентів - всього

1,3

1,3

у тому числі за рахунок

 

 

 

внесків у вигляді рухомого і нерухомого майна

1,3

1,3

Курсова різниця

111,1

0,3

110,8

Зменшення капіталу резидентів - всього

74,4

74,4

у тому числі за рахунок

 

 

 

вилучення капіталу

58,0

58,0

у тому числі у вигляді

 

 

 

грошових внесків

15,8

15,8

цінних паперів

 

 

 

рухомого і нерухомого майна

42,2

42,2

інших видів вилучення капіталу

16,5

16,5

Утрат капіталу

 

 

 

Переоцінка капіталу

 

 

 

Капітал резидентів в економіці інших країн на кінець звітного періоду

1664,3

161,8

1502,5

Сукупний капітал резидентів в економіці інших країн, включаючи позичковий капітал

 

 

 

на кінець звітного періоду

1664,3

161,8

1502,5

Нарахований дохід інвестору – резиденту

11,1

11,1