Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Луганської області1 за 2020 рік

(остаточні дані)

(тис.дол. США)

 

Експорт

Імпорт

рік

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

рік

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Усього

27874,1

7443,8

4607,7

6640,8

9181,9

40330,2

10418,9

9269,3

10932,0

9710,1

 у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

к

к

к

к

к

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги для переробки товарів у внутрішній економіці

к

к

к

к

к

Послуги для переробки товарів за кордоном

к

к

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

к

к

к

к

к

809,9

к

к

479,8

120,7

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт машин та устаткування

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

24,2

к

8,9

к

к

Ремонт апаратури, побутових приладів та інструментів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні послуги

1509,8

365,0

311,5

432,7

400,7

917,5

684,0

79,2

81,5

72,9

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги повітряного транспорту

54,7

к

к

к

к

Послуги залізничного  транспорту

56,1

к

к

к

к

Послуги автомобільного транспорту

1507,6

365,0

310,6

431,7

400,4

796,8

650,8

60,0

55,8

30,2

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

к

к

к

к

9,5

к

к

к

к

Послуги поштової та кур'єрської служби

к

к

к

к

к

Послуги, пов’язані з подорожами

1879,4

390,1

563,6

405,4

520,3

3759,6

874,1

936,8

876,0

1072,7

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги під час інших ділових подорожей

к

к

к

к

к

3757,3

874,1

935,6

875,4

1072,3

Послуги, пов'язані з освітньою подорожжю

1695,4

к

533,9

к

467,7

к

к

к

к

к

Послуги, пов'язані з подорожжю з оздоровчою метою

к

к

к

к

Послуги з будівництва

к

к

к

Послуги зі страхування

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

к

к

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові послуги, сплачені напряму

к

к

к

Інші послуги фінансового посередництва

к

к

к

к

к

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

37,9

к

к

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги франшизи та використання торгової марки

к

к

Послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю

37,6

к

к

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

1425,6

321,9

363,8

389,5

350,5

459,7

82,4

74,0

92,3

211,1

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телекомунікаційні послуги

7,0

1,8

к

к

к

Комп'ютерні послуги

1422,7

к

к

388,6

349,9

442,6

к

к

90,5

209,2

Інформаційні послуги

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

Ділові послуги

16626,9

4754,8

2658,4

3678,3

5535,4

2416,4

321,5

203,5

1503,3

388,1

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги дослідження та розробки

к

к

к

к

к

к

к

к

Професійні та консалтингові послуги

к

к

к

к

к

148,4

70,2

21,1

24,3

32,8

Наукові та технічні послуги

16058,5

4655,2

2385,9

3625,9

5391,6

2059,0

к

к

1412,7

287,2

Послуги операційного лізингу

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

Послуги, пов'язані з торгівлею, та посередницькі послуги

к

к

к

Інші ділові послуги

к

к

к

к

к

к

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

к

к

к

к

к

к

к

 __________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання  вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.