Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Луганської області1 за 2019 рік

(остаточні дані)

(тис.дол. США)

 

Експорт

Імпорт

2019 рік

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

2019 рік

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Усього

29809,1

7176,6

8659,1

6200,2

7773,1

44450,3

10568,2

11312,6

11869,1

10700,5

 у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

к

к

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

к

к

к

к

к

235,6

29,4

166,7

22,6

17,0

Транспортні послуги

496,1

101,0

109,1

145,8

140,2

650,2

214,9

242,1

115,4

77,8

Послуги, пов’язані з подорожами

459,2

104,4

108,1

93,4

153,3

5585,0

1341,9

1378,4

1758,5

1106,1

Послуги з будівництва

к

к

к

к

Послуги зі страхування

к

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

к

к

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

129,4

к

к

к

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

877,7

143,5

105,2

339,6

289,4

497,1

82,0

96,4

107,2

211,5

Ділові послуги

22931,4

5515,7

7355,6

3731,8

6328,2

3143,7

489,0

825,0

1207,8

621,8

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги дослідження та розробки

к

к

к

к

к

к

к

к

Професійні та консалтингові послуги

к

к

к

к

к

447,9

74,3

193,2

142,6

37,7

Наукові та технічні послуги

22425,5

5338,0

7196,6

3648,5

6242,4

2456,8

380,7

601,7

943,7

530,6

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

к

к

к

к

к

Державні та урядові послуги

к

к

к

 __________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання  вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.