Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Луганської області1 за 2018 рік

(остаточні дані)

(тис.дол. США)

Найменування послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

2018р.

І квартал

IІ квартал

IIІ квартал

ІV квартал

2018р.

І квартал

IІ квартал

IIІ квартал

ІV квартал

Усього

28814,9

7935,7

6840,8

8346,0

5692,4

27345,0

3920,0

5762,7

7655,7

10006,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

к

к

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

702,8

к

к

245,0

к

137,4

4,6

33,9

21,6

77,4

Транспортні послуги

2104,6

474,7

640,0

509,6

480,3

1592,8

314,3

308,0

202,1

768,4

Послуги, пов’язані з подорожами

293,8

73,8

76,2

50,2

93,7

10284,2

2736,1

2990,5

2038,8

2518,9

Послуги зі страхування

10,9

к

к

к

6,1

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

к

к

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

127,5

к

к

к

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

356,1

62,1

118,2

113,9

61,9

469,4

97,4

87,7

74,3

210,0

Ділові послуги

21416,5

6080,0

5331,6

6150,6

3854,4

3851,2

763,0

2282,2

294,0

512,0

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

к

к

к

к

к

Державні та урядові послуги

к

к

к

к

к

 __________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання  вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.