Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2018 році1

 

(в середньому за період)

 

Одиниця виміру

Все населення

Жінки

Чоловіки

Міське населення

Сільське населення

Економічно активне населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

351,4

174,6

176,8

237,3

114,1

працездатного віку

333,4

165,3

168,1

231,5

101,9

Рівень економічної активності

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

67,0

63,5

71,0

62,8

77,9

працездатного віку

78,8

76,9

80,8

76,0

86,2

Зайняте населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

298,2

149,1

149,1

197,6

100,6

працездатного віку

280,2

139,8

140,4

191,8

88,4

Рівень зайнятості

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

56,9

54,2

59,9

52,3

68,7

працездатного віку

66,2

65,1

67,5

62,9

74,8

Безробітне населення (за методологією МОП)

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

53,2

25,5

27,7

39,7

13,5

працездатного віку

53,2

25,5

27,7

39,7

13,5

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

15,1

14,6

15,7

16,7

11,8

працездатного віку

16,0

15,4

16,5

17,1

13,2

Економічно неактивне населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

172,7

100,4

72,3

140,4

32,3

працездатного віку

89,6

49,6

40,0

73,3

16,3

 

____________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.