Основні показники ринку праці (квартальні дані)

 

  Одиниця виміру 2011
січень - березень січень - червень січень - вересень січень - грудень
Економічно активне населення в середньому за період, тис.осіб        
у віці 15-70 років 1085,7 1083,7 1081,2 1072,5
працездатного віку 989,8 992,3 994,0 991,0
Рівень економічної активності населення у % до населення відповідної вікової групи        
у віці 15-70 років 62,1 62,0 61,8 61,3
працездатного віку 70,4 70,5 70,7 70,4
Зайняте населення в середньому за період, тис.осіб        
у віці 15-70 років 1004,3 1011,2 1012,3 1002,2
працездатного віку 908,4 919,9 925,2 920,8
Рівень зайнятості населення у % до населення відповідної вікової групи        
у віці 15-70 років 57,4 57,8 57,9 57,3
працездатного віку 64,6 65,4 65,8 65,5
Безробітне населення (за методологією МОП): в середньому за період, тис.осіб        
у віці 15-70 років 81,4 72,5 68,9 70,3
працездатного віку 81,4 72,4 68,8 70,2
з нього        
зареєстроване у державній службі зайнятості 1 20,9 20,6 19,7 18,7
Рівень безробіття населення у % до економічно активного населення відповідної вікової групи        
(за методологією МОП):        
у віці 15-70 років 7,5 6,7 6,4 6,6
працездатного віку 8,2 7,3 6,9 7,1
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період) 1 у % до економічно активного населення працездатного віку 2,1 2,1 2,0 1,9
у % до населення працездатного віку 1,5 1,5 1,4 1,3
Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості 1 в цілому за період, тис. осіб 36,0 50,2 62,9 77,5
з них          
працевлаштовано тис. осіб 8,4 19,7 28,6 36,6
рівень працевлаштування у % 23,3 39,3 45,4 47,2
перебували на обліку на кінець звітного періоду, 23,1 20,0 17,6 17,7
Потреба в робочій силі 1 на кінець звітного періоду, тис.осіб 3,8 3,8 4,2 2,6
Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду 1 на кінець звітного періоду, осіб 6 5 4 7
Середній розмір допомоги по безробіттю 1 в останньому місяці звітного періоду, гривень 805,23 842,00 897,33 906,71
у % до відповідного періоду попереднього року 121,4 118,6 120,0 114,3
Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб 537,0 536,1 533,2 532,7
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому у % до середньооблікової кількості штатних працівників 7,1 13,7 20,7 27,4
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,2 13,5 20,9 34,3
Середньомісячна заробітна плата 2          
номінальна гривень 2484 2590 2660 2742
реальна у % до відповідного періоду попереднього року 112,3 109,7 109,1 110,1

_________________________________

1 Інформацію наведено за адміністративними даними державної служби зайнятості

2 Дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.