Основні показники ринку праці (квартальні дані)

 

  Одиниця виміру 2010
січень - березень січень - червень січень - вересень січень - грудень
Економічно активне населення в середньому за період, тис.осіб        
   у віці 15-70 років 1096,9 1100 ,9 1102,0 1094,1
   працездатного віку 1004,0 1013,1 1014,3 1009,6
Рівень економічної активності населення у % до населення відповідної вікової групи        
   у віці 15-70 років 61,7 61,9 62,0 61,6
   працездатного віку 70,3 70,9 71,0 70,6
Зайняте населення в середньому за період, тис.осіб        
   у віці 15-70 років 1011,6 1021,2 1024,0 1015,4
   працездатного віку 918,7 933,4 936,3 930,9
Рівень зайнятості населення у % до населення відповідної вікової групи        
   у віці 15-70 років 56,9 57,5 57,6 57,1
   працездатного віку 64,3 65,3 65,5 65,1
Безробітне населення (за методологією МОП): в середньому за період, тис.осіб        
   у віці 15-70 років 85,3 79,7 78,0 78,7
   працездатного віку 85,3 79,7 78,0 78,7
   з нього        
   зареєстроване у державній службі зайнятості 1 17,6 16,6 16,0 16,1
Рівень безробіття населення у % до економічно активного населення відповідної вікової групи        
   (за методологією МОП):        
   у віці 15-70 років 7,8 7,2 7,1 7,2
   працездатного віку 8,5 7,9 7,7 7,8
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період) 1 у % до економічно активного населення працездатного віку 1,8 1,6 1,6 1,6
у % до населення працездатного віку 1,2 1,2 1,1 1,1
Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості 1 в цілому за період, тис. осіб 31,0 44,7 59,6 76,4
   з них          
   працевлаштовано тис. осіб 7,3 18,4 27,3 35,3
   рівень працевлаштування у % 23,7 41,2 45,8 46,2
   перебували на обліку на кінець звітного періоду, 18,0 15,5 16,7 20,5
Потреба в робочій силі 1 на кінець звітного періоду, тис.осіб 2,8 2,8 3,1 1,9
Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду 1 на кінець звітного періоду, осіб 6 5 5 11
Середній розмір допомоги по безробіттю 1 в останньому місяці звітного періоду, гривень 663,04 709,69 748,05 793,49
у % до відповідного періоду попереднього року 107,8 111,4 109,3 116,0
Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб 550,3 547,8 541,5 547,0
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому у % до середньооблікової кількості штатних працівників 4,6 10,3 17,0 23,9
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню у % до середньооблікової кількості штатних працівників 4,5 11,3 18,9 26,3
Середньомісячна заробітна плата 2          
   номінальна гривень 2013 1951 2198 2271
   реальна у % до відповідного періоду попереднього року 108,0 111,4 113,4 113,8

_________________________________

1 Інформацію наведено за адміністративними даними державної служби зайнятості

2 Детальні дані та методологія показників наведені у розділі "Доходи населення"