Основні показники ринку праці1

 

Одиниця виміру

2020

січень–березень

січень–червень

січень–вересень

січень–грудень

Робоча сила 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

353,6

347,5

345,9

 

у віці 15-70 років

349,3

343,7

342,2

 

працездатного віку

330,8

326,8

326,4

 

Рівень участі населення в робочій силі 

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

59,8

58,8

58,5

 

у віці 15-70 років

68,7

67,6

67,3

 

працездатного віку

81,7

80,7

80,6

 

Зайняте населення 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

303,4

295,1

293,2

 

у віці 15-70 років

299,1

291,3

289,5

 

працездатного віку

280,6

274,4

273,7

 

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

51,3

49,9

49,6

 

у віці 15-70 років

58,8

57,3

56,9

 

працездатного віку

69,3

67,8

67,6

 

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

50,2

52,4

52,7

 

у віці 15-70 років

50,2

52,4

52,7

 

працездатного віку

50,2

52,4

52,7

 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до робочої сили відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

14,2

15,1

15,2

 

у віці 15-70 років

14,4

15,2

15,4

 

працездатного віку

15,2

16,0

16,1

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

104,5

104,9

105,1

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,9

10,6

16,6

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,6

12,5

18,7

 

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

9195

9524

9803

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

115,4

113,3

112,5

 

___________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".