Основні показники ринку праці1

 

Одиниця виміру

2019

січень–березень

січень–червень

січень–вересень

січень–грудень

Робоча сила 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

352,7

357,0

358,6

356,6

у віці 15-70 років

348,0

351,5

353,6

352,0

працездатного віку

329,1

334,8

337,5

336,0

Рівень участі населення в робочій силі 

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

59,1

59,8

60,0

59,7

у віці 15-70 років

67,3

68,0

68,4

68,1

працездатного віку

79,5

80,9

81,5

81,2

Зайняте населення 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

299,4

307,1

310,3

308,3

у віці 15-70 років

294,7

301,6

305,3

303,7

працездатного віку

275,8

284,9

289,2

287,7

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

50,1

51,4

52,0

51,6

у віці 15-70 років

57,0

58,4

59,1

58,8

працездатного віку

66,6

68,8

69,9

69,5

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

53,3

49,9

48,3

48,3

у віці 15-70 років

53,3

49,9

48,3

48,3

працездатного віку

53,3

49,9

48,3

48,3

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до робочої сили відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

15,1

14,0

13,5

13,5

у віці 15-70 років

15,3

14,2

13,7

13,7

працездатного віку

16,2

14,9

14,3

14,4

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

103,6

103,4

103,0

102,3

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,3

14,1

19,8

25,4

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,9

14,9

22,4

31,5

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

7775

8216

8521

8731

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

108,3

108,0

108,8

110,0

___________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".