Основні показники ринку праці1

 

Одиниця виміру

2018

січень–березень

січень–червень

січень–вересень

січень–грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

347,6

351,0

353,3

351,4

працездатного віку

327,2

331,0

334,5

333,4

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

66,3

67,0

67,4

67,0

працездатного віку

77,4

78,3

79,1

78,8

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

289,4

296,8

300,0

298,2

працездатного віку

269,0

276,8

281,2

280,2

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

55,2

56,6

57,2

56,9

працездатного віку

63,6

65,4

66,5

66,2

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

58,2

54,2

53,3

53,2

працездатного віку

58,2

54,2

53,3

53,2

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

16,7

15,4

15,1

15,1

працездатного віку

17,8

16,4

15,9

16,0

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,

тис. осіб

7,9

6,4

6,2

8,2

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (на кінець періоду)

у % до населення працездатного віку

0,6

0,5

0,5

0,6

Кількість вакансій

на кінець звітного періоду, одиниць

1331

870

827

492

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію

на кінець звітного періоду, осіб

6

7

7

17

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

2549

2148

2109

2772

у % до відповідного періоду попереднього року

138,6

135,0

120,8

122,6

Середньооблікова кількість штатних працівників2

тис. осіб

111,5

112,1

111,9

111,5

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому2

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,3

11,8

18,1

23,9

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню2

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,4

11,9

19,2

29,3

Середньомісячна заробітна плата2

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

6591

6993

7209

7365

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

105,1

111,5

113,1

111,9

   ___________________

   1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

   2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

   Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття".