Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2016 році

 

(в середньому за період)

 

Одиниця виміру

Усе населення

Жінки

Чоловіки

Міські поселення

Сільська місцевість

Економічно активне населення

тис.осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

355,5

174,1

181,4

239,8

115,7

працездатного віку

338,1

164,4

173,7

234,2

103,9

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

66,2

61,7

71,1

61,9

77,4

працездатного віку

76,5

73,1

80,1

73,5

84,5

Зайняте населення

тис.осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

298,5

151,3

147,2

195,4

103,1

працездатного віку

281,1

141,6

139,5

189,8

91,3

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

55,6

53,7

57,7

50,4

69,0

працездатного віку

63,6

63,0

64,3

59,5

74,3

Безробітне населення

тис.осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

57,0

22,8

34,2

44,4

12,6

працездатного віку

57,0

22,8

34,2

44,4

12,6

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

16,0

13,1

18,9

18,5

10,9

працездатного віку

16,9

13,9

19,7

19,0

12,1

Економічно неактивне населення

тис.осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

181,6

107,9

73,7

147,8

33,8

працездатного віку

103,6

60,5

43,1

84,6

19,0