Основні показники ринку праці1

 

Одиниця виміру

2017р.

січень–березень

січень–червень

січень–вересень

січень–грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

347,3

350,8

353,1

350,4

працездатного віку

322,3

327,4

332,3

330,7

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

65,0

65,7

66,1

65,6

працездатного віку

74,1

75,3

76,4

76,1

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

288,3

292,5

295,2

292,1

працездатного віку

263,3

269,1

274,4

272,4

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

54,0

54,7

55,2

54,7

працездатного віку

60,6

61,9

63,1

62,7

Безробітне населення

(за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

59,0

58,3

57,9

58,3

працездатного віку

59,0

58,3

57,9

58,3

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,

тис. осіб

7,6

6,5

6,1

8,3

в середньому за період, тис. осіб

8,3

7,6

7,1

7,0

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

17,0

16,6

16,4

16,6

працездатного віку

18,3

17,8

17,4

17,6

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

2,6

2,3

2,1

2,1

Кількість громадян, які мали статус безробітного

за період, тис. осіб

12,4

16,0

19,3

25,1

з них працевлаштовано

тис. осіб

2,7

5,3

7,0

8,8

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис. осіб

1,0

0,7

0,7

0,5

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду, осіб

8

9

9

18

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

1839

1591

1747

2261

у % до відповідного періоду попереднього року

144,2

136,2

132,1

144,6

Середньооблікова кількість штатних працівників2

тис. осіб

142,9

136,9

133,3

128,9

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому2

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,0

10,0

15,3

20,7

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню2

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,2

12,3

21,7

29,3

Середньомісячна заробітна плата2

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

5478

5522

5660

5862

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

123,5

116,0

113,2

111,7

_____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".