Основні показники ринку праці1

 

 

Одиниця виміру

2015

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Економічно активне населення2

у середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

366,4

366,9

366,3

362,7

працездатного віку

344,1

343,2

342,9

339,5

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

65,3

65,4

65,3

64,7

працездатного віку

77,9

77,6

77,6

76,8

Зайняте населення2

у середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

310,2

309,5

309,8

306,3

працездатного віку

288,6

286,2

286,7

283,3

Рівень зайнятості населення2

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

55,3

55,2

55,2

54,6

працездатного віку

65,3

64,8

64,9

64,1

Безробітне населення (за методологією МОП)2

у середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

56,2

57,4

56,5

56,4

працездатного віку

55,5

57,0

56,2

56,2

Кількість зареєстрованих безробітних3

на кінець періоду,

тис. осіб

9,2

8,5

8,0

9,9

у середньому за період, тис. осіб

13,0

10,9

10,0

9,7

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)2

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

15,3

15,6

15,4

15,6

працездатного віку

16,1

16,6

16,4

16,6

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)3

у % до економічно активного населення працездатного віку

3,8

3,2

2,9

2,8

Кількість громадян, які мали статус безробітного3

за період, тис. осіб

21,4

25,8

29,9

36,4

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано3

тис. осіб

2,1

4,9

6,9

8,8

Потреба роботодавців у робочій силі3

на кінець звітного періоду, тис. осіб

0,5

0,2

0,3

0,1

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)3

на кінець звітного періоду, осіб

20

36

29

140

Середній розмір допомоги по безробіттю3

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

1203,1

1054,4

1024,9

1232,2

у % до відповідного періоду попереднього року

97,9

94,2

105,0

101,4

Середньооблікова кількість штатних працівників4

тис. осіб

160,7

180,5

173,1

172,7

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому4

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,0

9,6

14,2

18,6

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню4

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

8,3

14,9

21,0

30,8

Середньомісячна заробітна плата4

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

3200

3090

3268

3427

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

65,4

62,5

68,0

71,7

___________________

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. Дані можуть бути уточнені.

2 Дані наведено за матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.

Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.

4 Дані наведено за підсумками державного статистичного спостереження «Обстеження підприємств із питань статистики праці» по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.