Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2012 році

(в середньому за період)

  Одиниця виміру Все населення Жінки Чоловіки Міські поселення Сільська місцевість
Економічно активне населення
тис.осіб

у віці 15-70 років 1077,1 521,9 555,2 911,8 165,3
працездатного віку 994,3 460,8 533,5 851,9 142,4
Рівень економічної активності
у % до населення відповідної вікової групи

у віці 15-70 років 62,5 57,2 68,4 60,7 74,6
працездатного віку 70,9 67,1 74,5 69,6 80,0
Зайняте населення
тис.осіб

у віці 15-70 років 1008,6 494,9 513,7 854,2 154,4
працездатного віку 925,8 433,8 492,0 794,3 131,5
Рівень зайнятості
у % до населення відповідної вікової групи

у віці 15-70 років 58,5 54,2 63,3 56,8 69,7
працездатного віку 66,0 63,2 68,7 64,9 73,9
Безробітне населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років 68,5 27,0 41,5 57,6 10,9
працездатного віку 68,5 27,0 41,5 57,6 10,9
Рівень безробіття
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
         
у віці 15-70 років 6,4 5,2 7,5 6,3 6,6
працездатного віку 6,9 5,9 7,8 6,8 7,7
Економічно неактивне населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років 647,2 390,8 256,4 590,9 56,3
працездатного віку 408,3 225,8 182,5 372,8 35,5