Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2010 році

(в середньому за період)

  Одиниця виміру Все населення Жінки Чоловіки Міське населення Сільське населення
Економічно активне населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років 1094,1 535 ,3 558,8 925,8 168,3
працездатного віку 1009,6 471,8 537,8 865,9 143,7
Рівень економічної активності
у % до населення відповідної вікової групи
         
у віці 15-70 років 61,6 56,7 67,1 59,8 73,3
працездатного віку 70,6 68,2 73,0 69,4 79,6
Зайняте населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років 1015,4 494,7 520,7 855,9 159,5
працездатного віку 930,9 431,2 499,7 796,0 134,9
Рівень зайнятості
у % до населення відповідної вікової групи
         
у віці 15-70 років 57,1 52,4 62,6 55,3 69,4
працездатного віку 65,1 62,3 67,8 63,8 74,7
Безробітне населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років 78,7 40,6 38,1 69,9 8,8
працездатного віку 78,7 40,6 38,1 69,9 8,8
Рівень безробіття
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
         
у віці 15-70 років 7,2 7,6 6,8 7,6 5,2
працездатного віку 7,8 8,6 7,1 8,1 6,1
Економічно неактивне населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років 683,2 409,6 273,6 621,8 61,4
працездатного віку 419,5 220,4 199,1 382,6 36,9