Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2009 році

 (в середньому за період)

  Одиниця виміру Все населення Жінки Чоловіки Міське населення Сільське населення
Економічно активне населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років 111 1,6 547,3 564,3 937,4 174,2
працездатного віку 1021,4 479,1 542,3 875,7 145,7
Рівень економічної активності
у % до населення відповідної вікової групи
         
у віці 15-70 років 61,5 56,8 66,8 59,5 74,3
працездатного віку 70,3 68,0 72,4 68,9 79,6
Зайняте населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років 1026,2 513,8 512,4 860,9 165,3
працездатного віку 936,0 445,6 490,4 799,2 136,8
Рівень зайнятості
у % до населення відповідної вікової групи
         
у віці 15-70 років 56,7 53,3 60,6 54,7 70,6
працездатного віку 64,4 63,2 65,5 62,9 74,7
Безробітне населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років 85,4 33,5 51,9 76,4 9,0
працездатного віку 85,4 33,5 51,9 76,4 9,0
Рівень безробіття
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
         
у віці 15-70 років 7,7 6,1 9,2 8,2 5,1
працездатного віку 8,4 7,0 9,6 8,7 6,1
Економічно неактивне населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років 697,1 416,3 280,8 637,0 60,1
працездатного віку 431,8 225,7 206,1 394,4 37,4