Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2008  році

 (в середньому за період)

  Одиниця виміру Все населення Жінки Чоловіки Міське населення Сільське населення
Економічно активне населення 
тис.осіб
         
   у віці 15-70 років 1144,0 537,7 606,3 957,7 186,3
   працездатного віку 1068,6 481,8 586,8 913,7 154,9
Рівень економічної активності
у % до населення відповідної вікової групи
         
   у віці 15-70 років 62,1 55,1 70,0 59,7 77,9
   працездатного віку 72,5 67,9 76,7 70,9 83,4
Зайняте населення
тис.осіб
         
   у віці 15-70 років 1068,8 505,1 563,7 887,8 181,0
   працездатного віку 993,4 449,2 544,2 843,8 149,6
Рівень зайнятості
у % до населення відповідної вікової групи
         
   у віці 15-70 років 58,0 51,7 65,1 55,4 75,7
   працездатного віку 67,4 63,3 71,2 65,5 80,6
Безробітне населення
тис.осіб
         
   у віці 15-70 років 75,2 32,6 42,6 69,9 5,3
   працездатного віку 75,2 32,6 42,6 69,9 5,3
Рівень безробіття
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
         
   у віці 15-70 років 6,6 6,1 7,0 7,3 2,8
   працездатного віку 7,0 6,8 7,3 7,7 3,4
Економічно неактивне населення
тис.осіб
         
   у віці 15-70 років 698,4 438,4 260,0 645,5 52,9
   працездатного віку 405,5 227,7 177,8 374,6 30,9