Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2007 році
(в середньому за період)
  Одиниця виміру Все населення Жінки Чоловіки Міське населення Сільське населення
Економічно активне населення 
тис.осіб
         
   у віці 15-70 років 1142,3 550,3 592,0 958,4 183,9
   працездатного віку 1066,5 494,5 572,0 911,2 155,3
Рівень економічної активності
у % до населення відповідної вікової групи
         
   у віці 15-70 років 61,1 55,2 67,8 58,9 75,5
    працездатного віку 71,5 68,1 74,7 69,8 82,7
Зайняте населення
тис.осіб
         
    у віці 15-70 років 1066,7 511,0 555,7 887,4 179,3
   працездатного віку 990,9 455,2 535,7 840,2 150,7
Рівень зайнятості
у % до населення відповідної вікової групи
         
    у віці 15-70 років 57,1 51,3 63,7 54,6 73,6
   працездатного віку 66,4 62,6 69,9 64,4 80,2
Безробітне населення
тис.осіб
         
    у віці 15-70 років 75,6 39,3 36,3 71,0 4,6
   працездатного віку 75,6 39,3 36,3 71,0 4,6
Рівень безробіття
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
         
    у віці 15-70 років 6,6 7,1 6,1 7,4 2,5
    працездатного віку 7,1 7,9 6,3 7,8 3,0
Економічно неактивне населення
тис.осіб
         
   у віці 15-70 років 727,2 446,6 280,6 667,5 59,7
    працездатного віку 426,0 232,1 193,9 393,4 32,6