Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2014

січень-березень

січень-червень

січень-вересень4

січень-грудень4

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

1040,3

1039,0

1018,6

990,3

працездатного віку

991,1

991,0

977,6

953,3

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

61,7

61,6

60,4

58,7

працездатного віку

71,2

71,2

70,2

68,4

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

953,0

947,0

912,5

877,6

працездатного віку

904,1

899,2

871,6

840,7

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

56,5

56,1

54,1

52,0

працездатного віку

64,9

64,6

62,6

60,4

Безробітне населення (за методологією МОП)1:

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

87,3

92,0

106,1

112,7

працездатного віку

87,0

91,8

106,0

112,6

Кількість зареєстрованих безробітних2

на кінець періоду, тис. осіб

21,9

19,2

15,9

17,6

в середньому за період, тис. осіб

22,9

21,9

20,4

18,8

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)1:

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

8,4

8,9

10,4

11,4

працездатного віку

8,8

9,3

10,8

11,8

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)2

у % до економічно активного населення працездатного віку

2,3

2,2

2,1

2,0

у % до населення працездатного віку

1,6

1,6

1,5

1,4

Кількість громадян, які мали статус безробітного2 

за період, тис.осіб

33,1

43,3

47,7

54,7

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано2

тис. осіб

5,7

11,5

13,6

15,5

Потреба роботодавців у робочій силі2

на кінець звітного періоду, тис. осіб

2,5

2,1

2,1

0,2

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)2

на кінець звітного періоду, осіб

9

9

8

101

Середній розмір допомоги по безробіттю2

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

1228,7

1119,5

975,9

1214,7

у % до відповідного періоду попереднього року

101,6

101,5

87,5

100,5

Середньооблікова кількість штатних працівників3

тис. осіб

487,0

482,7

240,2

163,6

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,2

Х

14,4

20,0

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,5

Х

25,3

34,9

Середньомісячна заробітна плата3

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

3320

3417

3541

3377

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

102,0

98,3

89,7

86,4

___________

1 Дані наведено за матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.

Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.

3 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

4 Дані можуть бути уточнені.