Основні показники ринку праці (квартальні дані)

 

  Одиниця виміру 2013
січень - березень січень - червень січень - вересень січень - грудень
Економічно активне населення1 в середньому за період, тис.осіб        
у віці 15-70 років 1066 ,1 1081,0 1082,1 1078,0
працездатного віку 987,7 997,4 1082,1 994,7
Рівень економічної активності населення1 у % до населення відповідної вікової групи        
у віці 15-70 років 62,6 63,5 63,6 63,3
працездатного віку 70,7 71,4 71,1 71,2
Зайняте населення1 в середньому за період, тис.осіб        
у віці 15-70 років 987,9 1011,7 1018,0 1011,7
працездатного віку 909,5 928,1 929,1 928,4
Рівень зайнятості населення1 у % до населення відповідної вікової групи        
у віці 15-70 років 58,1 59,4 59,8 59,4
працездатного віку 65,1 66,4 66,5 66,4
Безробітне населення (за методологією МОП)1: в середньому за період, тис.осіб        
у віці 15-70 років 78,2 69,3 64,1 66,3
працездатного віку 78,2 69,3 64,1 66,3
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 21,7 20,3 20,4 22,4
в середньому за період, тис. осіб 21,4 21,1 20,9 20,8
Рівень безробіття населення
(за методологією МОП)1:
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи        
у віці 15-70 років 7,3 6,4 5,9 6,2
працездатного віку 7,9 6,9 6,5 6,7
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)2 у % до економічно активного населення працездатного віку 2,2 2,1 2,1 2,1
у % до населення працездатного віку 1,5 1,5 1,5 1,5
Кількість громадян, які мали статус безробітного за період, тис. осіб 28,9 39,9 53,0 67,6
з них          
працевлаштовано тис. осіб 3,2 10,2 17,3 24,0
Потреба в робочій силі2 на кінець звітного періоду, тис.осіб 2,4 3,0 3,2 0,7
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)2 на кінець звітного періоду, осіб 9 7 6 31
Середній розмір допомоги по безробіттю2 в останньому місяці звітного періоду, гривень 1209,7 1189,9 1115,8 1208,2
у % до відповідного періоду попереднього року 119,6 115,9 113,2 111,2
Середньооблікова кількість штатних працівників3 тис. осіб 511,2 508,3 505,2 502,7
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3 у % до середньооблікової кількості штатних працівників 5,8 12,0 17,9 24,4
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3 у % до середньооблікової кількості штатних працівників 7,3 16,8 24,0 32,2
Середньомісячна заробітна плата3          
номінальна гривень 3167 3246 3302 3337
реальна у % до відповідного періоду попереднього року 110,1 109,5 108,5 107,6

_________________________________

1Дані наведено за матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.

2Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.

3Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.