Основні показники ринку праці (квартальні дані)
  Одиниця виміру 2012
січень - березень січень - червень січень - вересень січень - грудень
Економічно активне населення в середньому за період, тис.осіб        
у віці 15-70 років 1069,0 1077,7 1083,1 1077,1
працездатного віку 985,3 992,7 994,3 994,3
Рівень економічної активності населення у % до населення відповідної вікової групи        
у віці 15-70 років 62,0 62,5 62,8 62,5
працездатного віку 70,2 70,8 70,9 70,9
Зайняте населення в середньому за період, тис.осіб        
у віці 15-70 років 986,3 1006,7 1016,0 1008,6
працездатного віку 902,6 921,7 927,2 925,8
Рівень зайнятості населення у % до населення відповідної вікової групи        
у віці 15-70 років 57,2 58,4 58,9 58,5
працездатного віку 64,4 65,7 66,1 66,0
Безробітне населення (за методологією МОП): в середньому за період, тис.осіб        
у віці 15-70 років 82,7 71,0 67,1 68,5
працездатного віку 82,7 71,0 67,1 68,5
з нього        
зареєстроване у державній службі зайнятості1 18,5 17,9 17,5 17,5
Рівень безробіття населення у % до економічно активного населення відповідної вікової групи        
(за методологією МОП):        
у віці 15-70 років 7,7 6,6 6,2 6,4
працездатного віку 8,4 7,2 6,7 6,9
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)1 у % до економічно активного населення працездатного віку 1,9 1,8 1,8 1,8
у % до населення працездатного віку 1,3 1,3 1,3 1,3
Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості1 в цілому за період, тис. осіб 30,9 44,0 57,2 74,2
з них          
працевлаштовано тис. осіб 7,0 16,4 24,1 32,8
рівень працевлаштування у % 22,6 37,3 42,1 44,2
перебували на обліку на кінець звітного періоду, 19,5 17,7 17,9 20,3
Потреба в робочій силі1 на кінець звітного періоду, тис.осіб 3,4 3,5 3,1 0,8
Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду1 на кінець звітного періоду, осіб 6 5 6 26
Середній розмір допомоги по безробіттю1 в останньому місяці звітного періоду, гривень 1011,84 956,3 986,12 1086,46
у % до відповідного періоду попереднього року 125,7 113,6 109,9 119,8
Середньооблікова кількість штатних працівників1 тис. осіб 534,2 531 ,3 528 ,8 526,8
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1 у % до середньооблікової кількості штатних працівників 5,9 11,6 18,1 24,1
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1 у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,6 13,7 21,3 28,9
Середньомісячна заробітна плата2          
номінальна гривень 2880 2965 3040 3090
реальна у % до відповідного періоду попереднього року 112,2 112,7 112,9 111,7

_________________________________

1Інформацію наведено за адміністративними даними державної служби зайнятості

2 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.