Основні показники ринку праці
 
  Одиниця виміру 2009
січень - березень січень - червень січень - вересень січень - грудень
Економічно активне населення в середньому за період, тис.осіб        
   у віці 15-70 років 1107,7 1112,1 1116,4 1111,6
   працездатного віку 1019,1 1023,9 1025,3 1021,4
Рівень економічної активності населення у % до населення відповідної вікової групи        
   у віці 15-70 років 61,2 61,5 61,7 61,5
   працездатного віку 70,1 70,5 70,6 70,3
Зайняте населення в середньому за період, тис.осіб        
   у віці 15-70 років 1014,5 1025,4 1034,2 1026,2
   працездатного віку 925,9 937,2 943,1 936,0
Рівень зайнятості населення у % до населення відповідної вікової групи        
   у віці 15-70 років 56,1 56,7 57,2 56,7
   працездатного віку 63,7 64,5 64,9 64,4
Безробітне населення (за методологією МОП): в середньому за період, тис.осіб        
   у віці 15-70 років 93,2 86,7 82,2 85,4
   працездатного віку 93,2 86,7 82,2 85,4
   з нього        
   зареєстроване у державній службі зайнятості1 36,6 33,0 29,5 26,8
Рівень безробіття населення у % до економічно активного населення відповідної вікової групи        
   (за методологією МОП):        
   у віці 15-70 років 8,4 7,8 7,4 7,7
   працездатного віку 9,1 8,5 8,0 8,4
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)1 у % до економічно активного населення працездатного віку 3,6 3,2 2,9 2,6
у % до населення працездатного віку 2,6 2,3 2,0 1,9
Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості1 в цілому за період, тис. осіб 51,9 64,6 77,7 92,0
   з них          
   працевлаштовано тис. осіб 7,5 18,1 25,8 34,5
   рівень працевлаштування у % 14,3 27,9 33,2 37,6
   перебували на обліку на кінець звітного періоду, 35,7 25,6 21,6 18,4
Потреба в робочій силі1 на кінець звітного періоду, тис.осіб 3,2 2,4 2,4 1,3
Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду1 на кінець звітного періоду, осіб 11 10 9 14
Середній розмір допомоги по безробіттю1 в останньому місяці звітного періоду, гривень 614,84 637,01 684,16 683,89
у % до відповідного періоду попереднього року 154,0 137,0 136,2 145,2
Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб 562,7 556,6 551,1 548,0
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому у % до середньооблікової кількості штатних працівників 4,1 8,6 13,6 18,9
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню у % до середньооблікової кількості штатних працівників 5,6 12,6 18,8 25,0
Середньомісячна заробітна плата2          
   номінальна гривень 1726 1787 1828 1873
   реальна у % до відповідного періоду попереднього року 88,2 89,6 88,8 90,6

___________________

1 Інформацію наведено за адміністративними даними державної служби зайнятості

2 Детальні дані та методологія показників наведені у розділі "Доходи населення"