Основні показники ринку праці (квартальні дані)
 
  Одиниця виміру 2008
січень - березень січень - червень січень - вересень січень - грудень
Економічно активне населення  в середньому за період, тис.осіб        
   у віці 15-70 років 1127,9 1141,2 1151,1 1144,0
   працездатного віку 1061,2 1067,4 1071,2 1068,6
Рівень економічної активності населення у % до населення відповідної вікової групи        
   у віці 15-70 років 61,2 61,9 62,5 62,1
   працездатного віку 72,0 72,4 72,7 72,5
Зайняте населення в середньому за період, тис.осіб        
   у віці 15-70 років 1045,8 1062,5 1077,7 1068,8
   працездатного віку 979,1 988,7 997,8 993,4
Рівень зайнятості населення у % до населення відповідної вікової групи        
   у віці 15-70 років 56,8 57,7 58,5 58,0
   працездатного віку 66,4 67,1 67,7 67,4
Безробітне населення          
   (за методологією МОП): в середньому за період, тис.осіб        
   у віці 15-70 років 82,1 78,7 73,4 75,2
   працездатного віку   82,1 78,7 73,4 75,2
   з нього          
   зареєстроване у державній   службі зайнятості   26,3 24,8 23,7 24,1
Рівень безробіття населення у % до економічно активного населення відповідної вікової групи        
   (за методологією МОП):        
   у віці 15-70 років 7,3 6,9 6,4 6,6
   працездатного віку 7,7 7,4 6,9 7,0
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період) у % до економічно активного населення працездатного віку 3,2 2,3 2,2 2,3
у % до населення працездатного віку 2,3 1,7 1,6 1,7
Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості в цілому за період, тис. осіб 44,7 60,5 77,6 106,5
   з них          
   працевлаштовано тис. осіб 11,8 24,4 35,9 45,8
   рівень працевлаштування у % 26,1 40,4 46,2 43,0
   перебували на обліку на кінець звітного періоду, 26,2 23,0 23,0 35,9
Потреба в робочій силі на кінець звітного періоду, тис.осіб 5,8 5,2 5,2 2,2
Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду на кінець звітного періоду, осіб 5 4 4 16
Середній розмір допомоги по безробіттю в останньому місяці  звітного періоду, гривень 399,19 464,96 502,32 470,94
  у % до відповідного періоду попереднього року 145,3 160,2 156,3 133,7
Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб 591,2 589,7 587,2 583,9
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,4 12,8 21,1 27,7
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню у % до середньооблікової кількості штатних працівників 5,8 13,6 22,5 31,8
Середньомісячна заробітна плата'          
номінальна гривень 1596 1676 1745 1769
реальна у % до відповідного періоду попереднього року 113,5 109,2 108,3 106,2
 

1 Детальні дані та методологія показників наведені у розділі "Доходи населення"