Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2013 році

(в середньому за період)

... Одиниця виміру Все населення Жінки Чоловіки Міські поселення Сільська місцевість
Економічно активне населення
тис.осіб

у віці 15-70 років 1078,0 ... ... ... ...
працездатного віку 994,7 ... ... ... ...
Рівень економічної активності
у % до населення відповідної вікової групи
         
у віці 15-70 років 63,3 ... ... ... ...
працездатного віку 71,2 ... ... ... ...
Зайняте населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років 1011,7 ... ... ... ...
працездатного віку 928,4 ... ... ... ...
Рівень зайнятості
у % до населення відповідної вікової групи
         
у віці 15-70 років 59,4 ... ... ... ...
працездатного віку 66,4 ... ... ... ...
Безробітне населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років 66,3 ... ... ... ...
працездатного віку 66,3 ... ... ... ...
Рівень безробіття
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
         
у віці 15-70 років 6,2 ... ... ... ...
працездатного віку 6,7 ... ... ... ...
Економічно неактивне населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років 623,8 ... ... ... ...
працездатного віку 402,9 ... ... ... ...