Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за період з початку 2021 року1

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень

січень-жовтень

січень-листопад

січень-грудень

Усього

10324

10747

10918

11117

11289

11536

11681

         

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

8236

8547

8774

10144

10874

10901

11461

         

Промисловість

11589

11946

12177

12258

12318

12512

12608

         

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

12352

12419

12633

12766

12809

12842

12946

         

Переробна промисловість

10801

10993

11201

11380

11600

11750

11937

         

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

13708

14898

14959

14822

14578

15134

15011

         

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

8568

8648

9484

9383

9296

9296

9373

         

Будівництво

8596

8625

8859

9062

9417

9645

9989

         

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6357

7054

6972

6920

7181

7150

7113

         

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

8709

8470

8627

8587

8605

8617

8994

         

Тимчасове розміщування й організація харчування

3912

5024

5505

5662

5900

6059

6188

         

Інформація та телекомунікації

9556

10072

10876

10865

11007

11028

11148

         

Фінансова та страхова діяльність

17607

17055

16503

16251

16026

15951

15969

         

Операції з нерухомим майном

6061

6365

6571

6632

6734

6807

6869

         

Професійна, наукова та технічна діяльність

10423

10962

11213

11261

11332

11432

11568

         

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7393

7339

7531

7582

7500

7531

7601

         

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

11737

12837

13066

13314

13727

14202

14522

         

Освіта

9404

10151

10279

10306

10475

11090

11151

         

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

11211

11263

11491

11817

11892

12190

12108

         

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

9178

9402

9485

9461

9452

9733

9821

         

Надання інших видів послуг

8212

8855

9273

9556

9619

9785

9800

         

  __________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.