Динаміка працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності у 2002-2012 рр.1
(осіб)
  Всього працевлаштовано у тому числі
Сільське госпо дарство, мисливство та лісове господарство Промисловість з неї Будівництво Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку Діяльність готелів та ресторанів Діяльність транспорту та зв'язку Фінансова діяльність Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям Державне управління Освiта Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Інші види економічної діяльності
добувна промисловість переробна промисловість виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
2002 40971 3665 19407 6030 11383 1994 2124 4207 257 1833 384 2448 1234 1701 2345 1361
2003 41717 4114 18896 6127 10224 2545 2454 5916 169 1709 292 2322 1108 1513 2084 1136
2004 43060 4719 19470 6434 10635 2401 2368 6199 381 1795 327 1805 1128 1579 1943 1327
2005 43893 5354 18385 6271 9711 2403 2225 7116 548 2140 342 1662 1248 1478 2067 1312
2006 44220 6185 17268 5407 9250 2611 2790 7038 630 2366 318 2003 1530 1251 1701 1128
2007 45731 6958 18715 5814 10523 2378 2409 6848 577 2191 343 2117 1590 1310 1646 1027
2008 45793 6917 19125 6428 10489 2208 1816 7172 576 2242 392 2172 1297 1278 1755 1051
2009 34547 6575 12787 5211 5614 1962 1089 4579 544 1707 355 1865 1331 1214 1616 885
2010 35289 5517 14138 5476 6873 1789 1086 5431 563 1840 219 1773 1247 1039 1632 804
2011 36558 5994 14102 5395 6985 1722 1486 5630 471 1777 257 1738 1226 1342 1777 758
2012 32825 5250 12809 4621 6302 1886 1369 4883 514 1582 91 1109 1136 1610 1800 672

___________

1Розробка показників за видами економічної діяльності здійснюється з 2002 року. Назви видів економічної діяльності приведені у відповідність до нової редакції Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято і надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 року №375.