Динаміка потреби підприємств у працівниках за видами економічної діяльності у 2002-2012 рр.1
(на кінець звітного періоду; осіб)
  Всього у тому числі
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство Промисловість з неї Будівництво Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку Діяльність готелів та ресторанів Діяльність транспорту та зв'язку Фінансова діяльність Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям Державне управління Освiта Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Інші види економічної діяльності
добувна промисловість переробна промисловість виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
2002 8041 326 4262 2061 2100 401 568 307 22 519 129 640 245 168 299 255
2003 7799 369 4059 1451 2182 426 689 399 18 396 98 677 338 223 331 202
2004 8937 363 4348 1095 2815 438 498 850 47 526 164 782 440 230 452 237
2005 9266 389 4529 1295 2784 450 683 767 65 520 125 908 478 197 330 273
2006 7168 209 3184 784 1962 438 439 698 37 617 146 625 479 179 309 246
2007 1765 71 747 173 453 121 82 219 17 164 23 178 62 57 102 43
2008 2204 65 1078 170 479 429 67 134 14 163 44 141 153 105 166 74
2009 1325 29 620 181 328 111 29 148 9 110 20 64 82 40 137 37
2010 1940 36 1067 268 644 155 89 130 41 137 16 104 74 63 135 48
2011 2579 110 1070 195 613 262 119 273 19 309 36 134 120 83 207 99
2012 790 8 408 156 170 82 36 62 5 50 1 34 61 48 67 10

___________

1 Розробка показників за видами економічної діяльності здійснюється з 2002 року. Назви видів економічної діяльності приведені у відповідність до нової редакції Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято і надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 року №375.