Динаміка кількості зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості у 2000-2012 рр.
(на кінець звітного періоду; осіб)
  Всього у тому числі
особи, які не були зайняті до 1 року у т.ч. за причинами незайнятості особи, які не були зайняті з різних причин більше 1 року
вивільнені у зв’язку зі змінами в організації виробництва та військовослужбовці, звільнені за скороченням чисельності або штату без права на пенсію звільнені за власним бажанням випускники навчальних закладів не зайняті з інших причин
2000 57872 46507 11413 17490 3193 13685 11365
2001 48385 38313 8489 12497 2486 14268 10072
2002 47298 33920 5256 10695 2155 15408 13378
2003 42903 32611 4390 7656 2162 18038 10292
2004 36921 29124 2692 6890 2029 17194 7797
2005 34280 27887 2291 5829 1600 17809 6393
2006 32558 27037 2503 4841 1371 18063 5521
2007 26643 22264 2236 3962 837 15049 4379
2008 34737 29964 1843 4620 1138 22172 4773
2009 18071 16573 3101 2716 804 9876 1498
2010 19560 16641 1598 3078 1112 10756 2919
2011 17665 15016 1785 2798 721 9636 2649
2012 19913 16963 1840 3254 570 11190 2950