Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у грудні 2021 року

 

 

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на грудень, тис. осіб З них питома вага працівників, яким заробітна плата нарахована в межах, %
до 6500,00 грн від 6500,01 до 7000,00 грн від 7000,01 до 8000,00 грн від 8000,01 до 10000,00 грн від 10000,01 до 12000,00 грн від 12000,01 до 15000,00 грн від 15000,01 до 20000,00 грн від 20000,01 до 25000,00 грн понад 25000,00 грн
Усього

90540

12,3

6,7

10,2

12,9

9,7

12,1

13,6

8,4

14,1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

6740

26,0

12,2

10,8

13,5

9,6

10,4

7,3

3,5

6,7

Промисловість

27238

11,5

4,7

7,7

12,3

11,0

15,0

15,6

7,6

14,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6546

18,7

6,9

12,7

9,3

7,0

11,0

14,1

8,0

12,3

Переробна промисловість

12784

11,4

5,6

7,3

15,6

12,8

14,4

16,0

8,4

8,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5741

2,8

0,5

1,6

4,8

8,5

20,6

19,3

7,3

34,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2167

13,9

4,4

11,5

22,2

18,6

15,5

8,7

2,9

2,3

Будівництво

1386

25,5

10,0

8,9

13,1

8,7

9,1

10,5

6,9

7,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4974

21,7

23,3

42,5

5,3

2,1

2,3

1,2

0,5

1,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2188

15,2

7,7

13,3

16,5

12,4

13,6

11,9

6,4

3,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

123

26,0

15,4

13,8

20,3

11,4

6,5

1,6

3,3

1,7

Інформація та телекомунікації

551

17,6

22,9

7,1

10,7

5,6

11,8

10,2

7,8

6,5

Фінансова та страхова діяльність

717

5,9

1,4

5,4

12,6

11,0

18,0

25,4

10,2

10,1

Операції з нерухомим майном

484

36,0

15,5

9,1

19,0

8,1

5,8

4,5

1,0

1,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

2423

8,9

5,8

12,6

14,4

11,2

12,5

12,4

6,5

15,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

891

21,0

15,3

10,0

17,1

11,4

14,9

5,5

2,6

2,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

22592

5,6

4,0

6,5

13,7

9,3

10,6

16,6

13,3

20,4

Освіта

6486

12,8

6,4

7,4

14,1

9,3

10,3

15,1

10,5

14,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

12547

11,5

4,7

9,3

12,9

10,6

14,0

13,2

8,1

15,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1118

21,1

8,5

16,6

11,4

11,6

12,9

9,4

4,1

4,4

Надання інших видів послуг

82

18,3

14,6

13,4

14,6

19,5

7,3

4,9

2,4

5,0

_____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.